Author: Mia Popic

Nedavno smo sproveli istraživanje o stavovima mladih o upotrebi pametnih telefona i dobili zanimljive rezultate. Upravo o tim rezultatima razgovarali smo sa psihologom Jovanom Lazarević. Naše istraživanje pokazalo je da čak 6 sati dnevno svoj mobilni telefon koristi 70% mladih. Psiholog Jovana Lazarević smatra da je ovaj podatak

Sećam se da sam bila zbunjena kada sam prvi put čula izraz emocionalna agilnost. Delovao mi je nejasno i kompleksno. Pomislila sam “Sjajno, evo još jednog pojma za koji ne znam ni šta znači, a kamo li kako da ga primenim u praksi”. Ipak, zainteresovala sam se i počela da istražujem. U tom procesu pomislila sam da mi može koristiti u psihoterapijskoj praksi. I bila sam u pravu – primena ovog koncepta u radu jedan na jedan sa klijentima bila je učinkovita.