Scroll to Discover
back to top

ŠTA JE KOUČING?

Koučing je partnerski odnos između klijenta i kouča čiji je cilj ostvarenje brze, povećane i održive efikasnosti kroz fokusirano učenje u svakom aspektu klijentovog života. Koučingom se povećava samosvest i identifikuju opcije. Radeći u korist klijentovih ciljeva, kouč i klijent imaju jedini cilj, a to je da smanje jaz između potencijala i rezultata.
Za razliku od psihoterapije ili savetovanja u kojima se radi na uklanjanju simptoma koji ometaju svakodnevno funkcionisanje, koučing je usmeren na lično i profesionalno usavršavanje i osnaživanje. Kroz niz tehnika, kouč i klijent, se kreću kroz proces promene koji vodi unapređenju njegovog razvoja. Koučing je umetnost unapređenja postignuća, učenja i razvoja druge osobe .

PRINCIPI KOUČINGA

Klijent je snalažljiv

Klijent raspolaže resursima za rešenje svojih problema. Klijent nije došao kako bi mu se reklo šta da radi. Jedino klijent stvarno može da zna šta može/treba da radi jer jedino on/ona zna celu priču i jedino on/ona može da realizuje akciju i prihvati njen ishod. Kouč nudi korisne informacije, ali na klijentu je da odabere hoće li ih upotrebiti ili ne.

Uloga kouča

Uloga kouča nije savetodavna. Ona treba da razvije klijentovu snalažljivost kroz vešta pitanja, izazove i podršku. Njegova uloga je da postavi pronicljiva pitanja koje će klijenta odvesti u područja o kojima do tad nisu ni razmišljali.

Klijent postavlja ciljeve

Klijent samostalno postavlja ciljeve ka kojima teži, a kouč služi kao saradnik i podrška u izradi plana za ostvarenje postavljenih ciljeva.

Kouč i klijent su ravnopravni

Kouč i klijent sarađuju kao ravnopravni partneri. Model na kome počiva odnos kouča i klijenta je odnos kolega – kolega, odrasla osoba – odrasla osoba, i podrazumeva potpuno poštovanje.

Suština koučinga je u promeni i akciji

Klijenti dolaze na koučing jer žele nešto da promene. Žele da budu efikasniji, a centralna svrha koučinga jeste da poveća samosvest, da izbore učini eksplicitnim, i da premosti jaz između onoga za šta su sposobni i onoga što trenutno rade. Kouč ima ulogu da im pomogne da ostvare tu povećanu delotvornost.

KOGNITIVNO BIHEJVIORALNI KOUČING (KBK)

Kognitivno-bihejvioralni koučing (KBK) je pristup koji putem kognitivnih, bihejvioralnih i imaginativnih tehnika vodi klijenta kroz proces koji rezultira ostvarenju njegovih realističnih ciljeva. KBK vodi unapređenju kompetenci, prevenira stres i pomaže u prevazilaženju blokada koje stoje na putu ostvarenja željenih ciljeva.
Kognitivno bihejvioralni koučing osmišljen je tako da klijent i kouč zajednički rade na prevazilaženju praktičnih problema, emocionalnih, psiholoških i ponašajnih blokada koje stoje na putu ostvarenja ciljeva.

OČEKIVALA SAM DA ĆE MI EDUKACIJA PRUŽITI UVREMENJENO I PRIMENLJIVO ZNANJE I TO JE U POTPUNOSTI OSTVARENO. ONO DODATNO ŠTO NISAM OČEKIVALA, ALI JESAM DOBILA SU ELAN I INSPIRACIJA ZA ŽIVOT I RAD NAKON SVAKOG SUSRETA SA MIOM I GRUPOM. TAJ EFEKAT JE NEPROCENJIV I DUGOROČAN.

MARINA KRECULJ PEŠIĆ, People and Culture manager, ManpowerGroup Srbija

Tokom KBK edukacije imala sam priliku da se upoznam sa strukturom koučing sesija, tehnikama koje se primenjuju, kao i sa izazovima sa kojima možeš da se susretneš. Jako sam zadovoljna edukacijom jer mi je dala priliku da radim na sebi, ali i da pored teorijskog znanja, primenim naučene veštine u radnom okruženju.

DANICA MILLER, Senior Talent Acquisition Expert, Coca-Cola Hellenic Bottling Company

KBK je uzemljen u psihoterapijskom pravcu, počiva na psihološkim postulatima. Sama edukacija je opravdala i premašila moja očekivanja, navela me na dalje istraživanje i lični i profesionalni razvoj.

ANA ALEKSIĆ, Business Development Director, Represent communications

Kao edukovanom REBT terapeutu i dugogodišnjem HR profesionalcu u okviru velike kompanije, KBK edukacija mi je omogućila pravu "sponu" između ovih oblasti mog profesionalnog opredeljenja. Dala mi je jasan okvir rada, strukturu, tehnike i terminologiju primerenu radu sa koučing klijentima. Energija, posvećenost i znanje edukatora, koje vode program - nešto su zbog čega su sva stečena znanja još čvršće i lepše usvojena.

SANJA TODOROVIĆ, HR Business Partner, Banka Intesa

Koučing zasnovan na kognitivno bihejvioralnoj teoriji je praktičan i primenljiv u radnom kontekstu. Mix predavanja, vežbi, interakcije sa grupom, novih saznanja, tema koje se obrađuju na jednom mestu predstavljaju odličan paket. Prava mera svega.

SANJA STAMENKOVIĆ, HR Manager, Phoenix Pharma