Scroll to Discover
back to top
a

Uncategorized

  /  Uncategorized

Stalno slušamo da je brak u krizi. Ili da je brak prevaziđen. I gledamo serije poput „Scenes From a Marriage”, i čitamo brojke o razvodima, pa izgleda da ih ima više i da će posle korone tek da „grunu“ jer su ljudi shvatili da kad ne mogu sa nekim u četiri zida, onda i ne bi trebalo da budu zajedno, dok su neki baš tada shvatili

„Nije lako biti superioran u odnosu na sve koje poznajem.” – Anonimni narcis Narcistički poremećaj ličnosti (ili, kolokvijalno, „narcizam”) definiše se kao dominantan doživljaj prenaglašene važnosti i potrebe da se dive osobi koja ga ima. Osobe sa ovim poremećajem smatraju da su superiorne u odnosu na druge ljude i malo mare za njihova osećanja. Međutim, iza ove maske izrazitog samopouzdanja, krije se krhki ego, ranjiv i na

Marketing i prodaja imaju isti cilj, a to je generisanje prihoda za kompaniju. No, iako im je cilj zajednički, saradnja ova dva sektora se ne podrazumeva. Tipična situacija podrazumeva da kompanije imaju dva odeljenja – jedno za marketing, drugo za prodaju. Umesto saradnje, česta situacija je međusobno okrivljavanje za izostanak uspeha. Marketing odeljenje kompanije zaduženo je za kreiranje sadržaja koji će na najbolji način predstaviti proizvod/uslugu,

Čovek je misleće biće, ali i biće koje u svakom trenutku nešto oseća. Naše emocije nas neretko zbunjuju ili iznenade. Ponekad neplanirani izlivi emocija prete da ugroze odnose sa drugim ljudima, stvore neprijatnu atmosferu i izazovu probleme u radnom okruženju. Veština pojedinca koja mu omogućava da realnije sagleda sebe i druge i da pronađe adekvatne komunikacijske pristupe u odnosu sa različitim osobama naziva se emocionalna inteligencija. Emocionalna

Definisati mentalno zdravlje pravi je izazov za naučnike i autore. Prvobitni predlozi definicije navodili su da mentalno zdravlje podrazumeva odsustvo mentalne bolesti, odnosno  mentalnog poremećaja. Današnje definicije ne nalaze da je ovakvo određenje dovoljno. U zavisnosti od teorije, odnosno psihološkog pristupa, navode se različiti kriterijumi za određenje mentalnog zdravlja. Prema Albertu Elisu, psihologu i tvorcu Racionalno Emotivno Bihejvioralne terapije (REBT), 13 kriterijuma određuje mentalno zdravlje. To