Scroll to Discover
back to top

VIZIJA

Koučing centar Sinergija dizajnira koučing programe po meri klijenta u oblastima ličnog i profesionalnog razvoja. Naša misija je unapređenje individualnog postignuća, učenja i razvoja, kao i poslovanja različitih organizacija.

Verujemo da se uspeh u privatnoj i poslovnoj sferi postiže osvešćivanjem vrednosti koje našem životu daju osećaj svrhe. Pomažemo našim klijentima da otkriju šta je to što ih pokreće i implementiraju prepoznate vrednosti u svoj privatni i poslovni život. Uvereni smo da je zadovoljstvo radnim mestom u direktnoj veza sa posvećenošću i produktivnošću zaposlenog, pa samim tim i sa uspehom kompanije, zbog čega kreiramo koučing i konsultantske programe koji doprinose boljoj radnoj atmosferi.

Programi koje kreiramo, imajući u vidu specifične potrebe naših klijenata, predstavljaju produkt sinergije raznovrsnih znanja, veština i iskustava našeg stručnog tima. Kvalitet naših programa osiguran je vrednostima kojima se rukovodimo u našem radu, a to su stručnost, fleksibilnost, partnerski odnos i proaktivnost.

Verujemo da hrabrost, domišljatost i naporan rad dovode do velikih postignuća, zbog čega podstičemo naše klijente da izađu iz zone komfora, pomalo rizikuju, otvore svoj um ka alternativnim perspektivama i izgrade samodisciplinovanu strategiju kretanja ka svojim ciljevima.

MISIJA

STRUČNOST

Naš tim je sačinjen od stručnjaka iz različitih oblasti koji imaju bogato iskustvo u oblasti koučinga i organizacionog savetovanja. Kroz sinergiju znanja i veština kojima raspolažemo predstavljamo snažnu podršku našim klijentima na putu ka unapređenju kvaliteta njihovog ličnog i profesionalnog funkcionisanja.

PARTNERSKI ODNOS

Kroz ravnopravan partnerski odnos koji gradimo sa našim klijentima zajednički se krećemo ka ciljevima koje klijent sam postavlja. Verujemo da je klijent stručnjak za svoja iskustva, a mi eksperti koji poznaju koučing tehnike potrebne za unapređenje profesionalnih i ličnih kompetenci. Kroz partnersko ekspertski odnos, svako u okviru svoje oblasti, nastojimo da se krećemo ka uspehu.

FLEKSIBILNOST

Kroz pažljivu analizu željenog stanja i postavljenih ciljeva ka kojima klijent teži, dizajniramo programe koji su u potpunosti prilagođeni njegovim/njenim potrebama i zajednički se krećemo ka ostvarivanju targetiranih ciljeva. Naši programi su u potpunosti iskrojeni prema željama klijenta i ne postoji “jedan te isti” program koji primenjujemo sa svima.

PROAKTIVNOST

Naš pristup u radu je orijentisan ka budućnosti i pozitivnim promenama ka kojima klijent teži. Uzimajući u obzir snage klijenta, zajednički osmišljavamo akcioni plan za jačanje preopoznatih snaga i targetiramo oblasti razvoja i usavršavanja. U radu se bavimo prevazilaženjem emotivnih blokada koje stoje na putu ostvarenja željenog cilja sve vreme imajući u vidu viziju koju klijent ima o sebi u budućnosti. Verujemo da je fokusiranje na pozitivnu budućnost umesto na “lošu staru prošlost” osnova proaktivnijih koraka ka promeni.

ZAŠTO MI?

Naš tim je sačinjen od stručnjaka različitih profesija koji imaju raznovrsno i bogato iskustvo u oblasti psihoterapije i koučinga. Naša stručnost bazirana je na sveobuhvatnom razumevanju i sagledavanju pojedinca kao psihološkog i socijalnog bića, uronjenog u složen sistem međuljudskih ličnih i profesionalnih odnosa. Uvereni smo da kvalitetan koučing program, kao i program organizacionog razvoja, može biti dizajniran samo uz dobro poznavanje ljudske psihologije što nas izdvaja u odnosu na druge.

KOUČING PSIHOLOG I PSIHOTERAPEUT

...

SOFT SKILLS TRENER

...

DOKTOR PSIHOLOŠKIH NAUKA I PSIHOTERAPEUT

...

PSIHOTERAPEUT

...

POSLOVNI KOUČ

...

Psihoterapeutkinja i dipl. psihološkinja

...

dr psiholoških nauka

...

OČEKIVALA SAM DA ĆE MI EDUKACIJA PRUŽITI UVREMENJENO I PRIMENLJIVO ZNANJE I TO JE U POTPUNOSTI OSTVARENO. ONO DODATNO ŠTO NISAM OČEKIVALA, ALI JESAM DOBILA SU ELAN I INSPIRACIJA ZA ŽIVOT I RAD NAKON SVAKOG SUSRETA SA MIOM I GRUPOM. TAJ EFEKAT JE NEPROCENJIV I DUGOROČAN.

MARINA KRECULJ PEŠIĆ, People and Culture manager, ManpowerGroup Srbija

Tokom KBK edukacije imala sam priliku da se upoznam sa strukturom koučing sesija, tehnikama koje se primenjuju, kao i sa izazovima sa kojima možeš da se susretneš. Jako sam zadovoljna edukacijom jer mi je dala priliku da radim na sebi, ali i da pored teorijskog znanja, primenim naučene veštine u radnom okruženju.

DANICA MILLER, Senior Talent Acquisition Expert, Coca-Cola Hellenic Bottling Company

KBK je uzemljen u psihoterapijskom pravcu, počiva na psihološkim postulatima. Sama edukacija je opravdala i premašila moja očekivanja, navela me na dalje istraživanje i lični i profesionalni razvoj.

ANA ALEKSIĆ, Business Development Director, Represent communications

Kao edukovanom REBT terapeutu i dugogodišnjem HR profesionalcu u okviru velike kompanije, KBK edukacija mi je omogućila pravu "sponu" između ovih oblasti mog profesionalnog opredeljenja. Dala mi je jasan okvir rada, strukturu, tehnike i terminologiju primerenu radu sa koučing klijentima. Energija, posvećenost i znanje edukatora, koje vode program - nešto su zbog čega su sva stečena znanja još čvršće i lepše usvojena.

SANJA TODOROVIĆ, HR Business Partner, Banka Intesa

Koučing zasnovan na kognitivno bihejvioralnoj teoriji je praktičan i primenljiv u radnom kontekstu. Mix predavanja, vežbi, interakcije sa grupom, novih saznanja, tema koje se obrađuju na jednom mestu predstavljaju odličan paket. Prava mera svega.

SANJA STAMENKOVIĆ, HR Manager, Phoenix Pharma