Sinergija

Od početka pandemije pa do sada najučestalija reč sa kojom smo imali priliku da se susretnem je svakako “nova normala”. Toliko puta sam imala priliku da je čujem u različitim kontekstima da se nisam mogla otrgnuti utisku da deluje kao da je “nova normala” nešto što nam se dešava sa čim mi nemamo apsolutno nikakve veze. Deluje kao da je nova realnost nešto što je tu i što je došlo sa pandemijom i krizom, a na nama je da je upoznamo i da joj se što bolje prilagodimo.

 

Prilično me frustrirala ovakva postavka stvari i poželela sam da razumem šta nova realnost zaista znači i da nas sve podsetim da smo mi ti koji je gradimo – nova realnost su prakse koje osmišljavaju ljudi i uvode ih u svoj život kako bi se lakše nosili sa izazovima koje nam je donela ova globalna kriza.

 

U želji da dam doprinos u proaktivnom razumevanju ovog pojma, a i pomalo iz sebičnih razloga da pomognem sebi i mapiram put kojim ću se kretati u novom poretku, pokrenula sam razgovor na ovu temu i organizovala Letnju školu koučing psihologije koja se bavila psihologijom nove normale. Organizovala sam 8 webinara na kojima su eksperti iz različitih sfera i uglova osvetlili novu normalnost u kojoj svi zajedno plivamo.

 

Zahvalna sam im na učešću jer sada znam 10 novih stvari koje mi olakšavaju snalaženje u novoj realnosti, kako na ličnom tako i na profesionalnom planu.

  1. Kriza nam se dešava svima i u onoj meri u kojoj uvidimo da ovo iskustvo delimo iz njega ćemo izaći kao povezana zajednica, a ne samo gomila pojedinaca koja deli isti prostor. Sad je vreme za solidarnost i povezivanje!
  2. Sada nam je više nego ikada potrebna agilnost. Ključne odlike agilnih pojedinaca su sposobnost za sticanjem novih znanja, prilagođavanje novonastaloj situaciji i uzimanje najboljeg iz nje, spremnost na učenje i razvoj novih veština, preispitivanje sopstvenih postignutih rezultata i stav “greška je lekcija”;
  3. Što snažniji uđemo u krizu, to bolje u njoj “plivamo”. Ovo nas podseća na značaj brige o sebi i ulaganja u lični rast i razvoj;
  4. Da bismo promene uveli u organizaciju, veoma je važno da pomognemo našim zaposlenima da razumeju koja je svrha te promene i objasnimo im konkretne korake koje je potrebno preduzeti da bi se ona uvela;
  5. Potreban nam je novi model liderstva koji će biti zasnovan na empatiji;
  6. Budimo jasni u postavljanju ciljeva kojima težimo, ali fleksibilni u pogledu načina njihovog dostizanja;
  7. Krajnje je vreme da razgovor o emocijama uđe u biznis. Osnažimo zaposlene da razgovaraju o svojim osećanjina u cilju boljeg razumevanja i komunikacije;
  8. Sadržaj komunikacije je važan, ali je još važniji način na koji to komuniciramo. Pre nego što popričate sa drugima, prvo popričajte sa sobom i budite iskreni;
  9. Hajde da se orijentišemo na radni učinak, a ne striktno na radno vreme. Omogućimo zaposlenima da fleksibilnije barataju svojim poslovnim obavezama;
  10. Pojmovi kao što su svrha, smisao, dobrobit i poverenje u biznis su ušli i tu su da ostanu! Novi koučing modeli, pored fokusa na performansu, zahtevaće bavljenje celokupnim ljudskim bićem i svrhom koju svako od nas gradi.

Post a Comment