Sinergija

U svojoj koučing praksi i kao edukator koučing veština najviše sam imala priliku da sarađujem sa ljudima iz IT industrije, dominantno tim liderima, Scrum Masterima, producentima… Ja sam njih učila koučing veštinama, a oni mene specifičnim okolnostima u okviru svojih radnih uloga i svrsi koju koučing u svemu tome ima.

Upoznavajući agilni svet poslovanja, brzo sam naučila da Scrum, kao jedan od najzastupljenijih agile framework-a, preporučuje da praktikujemo transparentnost, i da stalno primenjujemo Inspect&adapt princip. Da bismo to mogli da radimo, Scrum predlaže da se u radu oslanjamo na bazične ljudske vrednosti – hrabrost, fokus, posvećenost, poštovanje, i otvorenost. Razmišljajući o ovim vrednostima uvidela sam zašto ljudi koji se njima rukovode u svom poslu pokazuju zainteresovanost za koučing i primenjenu psihologiju – to su upravo one vrednosti koje se neguju u koučing radu.

Razmišljajući konkretno o Scrum Master ulozi shvatila sam da je veoma kompleksna i podrazumeva veštine koje nisu samo u procesu, tehnici i organizovanju i koje zahtevaju duboko razumevanje ljudskih odnosa i osnova psihologije. Što sam više upoznavala Scrum Mastere to su mi se više sviđali jer je većina njih zaista praktikovala vrednosti koje propagira. Ono što sam, međutim, uvidela je da uprkos tome nešto nedostaje. Što sam više o tome razmišljala to sam više uviđala da je sama uloga Scrum Master-a u nezavidnoj poziciji. Kao servant leader, Scrum Master nema mogućnost da donosi odluke koje bi članovi tima sprovodili, a ipak on deli odgovornost za uspešnost projekata.

Scrum Masteri su mi često govorili da je izuzetno važno da budu tu za svakog člana tima ponaosob i da pomažu timu kao celini da koristi Scrum procese ali da ostali članovi organizacije često ne razumeju šta je to čime se oni bave i zašto je to važno. Drugim rečima, okolina često nije uviđala značaj njihove uloge, a neretko i sami članovi tima nisu razumeli “zašto je važno da se priča o procesima, kad je dovoljno da se posao samo obavlja.” Na jednoj od radionica na kojoj smo razmatrali nezavidnu ulogu jednog Scrum Mastera u tech kompaniji, neki od njih su naveli da se njihov “servant leadership” kreće od toga da su istinski tu za druge do toga da obavljaju kurirske poslove – nabavka ručka i druge stvari koje su daleko od onoga što servant liderstvo podrazumeva.

U nastojanju da razumem njihov problem uvidela sam da razvoj koučing veština za jednog Scrum Mastera predstavlja odskočnu dasku za napredovanje u liderstvu, ali sam takođe došla do sledećih uvida:

  • Koučing veštine mogu im pomoći da bolje razumeju sebe, druge i tim u celini, ali to samo po sebi nije dovoljno!
  • Ono što mislim da je ključno je da putem koučinga razviju tehnike kojima će pomoći timu da postigne rezultate i na taj način steći kredibilitet i ukazati na važnost svoje uloge.
  • Ako je Scrum najzastupljeniji agilni okvir rada, onda je očigledno važan.
  • Ako je važan, onda i Scrum Master uloga treba da bude važna.

Duboko verujem da svaki Scrum Master treba da praktikuje hrabrost ( kao jednu od Scrum vrednosti) i koristeći sva postojeća znanja iz koučinga i primenjene psihologije zajedno sa svojim timom postigne izvanredne rezultate i time iskomunicira važnost svoje uloge.

Ono na šta su mi moji bivši edukanti, a sada saradnici Anja Radoičić Vučićević i Miloš Zeković, ukazali jeste da većina postojećih treninga na temu Scrum-a pokriva teoriju i Scrum procese, ali se nedovoljno bave koučing veštinama.

Kako Sinergija odgovara na potrebe IT organizacija, zadovoljstvo mi je da najavim da obogaćujemo naš program sa još jednim treningom baš za Scrum Mastere – Koučing za Scrum Mastere.

Ovaj trening osmislili su Anja i Miloš, Scrum Masteri, a na osnovu razgovora sa drugim Scrum Masterima, programerima, i menadžerima iz lokalne tech zajednice. Ideja ovog treninga je da kroz konkretne primere iz prakse nauči Scrum Mastere kako da rade sa svojim timovima, i kako kroz koučing, grupni i individualni rad mogu da unaprede timsku komunikaciju i uspešnost projekata, i krenu dalje putem lidera.

Više informacija o ovoj obuci možete dobiti na sledećem linku

Hajde da zajedno utičemo na to da svaki Scrum Master bolje obavlja svoju ulogu koristeći koučing. Verujem da je to prvi korak u izgradnji boljeg razumevanja šta je to što radi i zašto je izuzetno važno!

Mia Popić, koučing psiholog

Post a Comment