Sinergija

„Nije lako biti superioran u odnosu na sve koje poznajem.” – Anonimni narcis

Narcistički poremećaj ličnosti (ili, kolokvijalno, „narcizam”) definiše se kao dominantan doživljaj prenaglašene važnosti i potrebe da se dive osobi koja ga ima. Osobe sa ovim poremećajem smatraju da su superiorne u odnosu na druge ljude i malo mare za njihova osećanja. Međutim, iza ove maske izrazitog samopouzdanja, krije se krhki ego, ranjiv i na najmanju kritiku.

Na radnom mestu, patološki narcizam zaposlenog može za sve ostale članove tima biti izuzetno iritirajuć i frustrirajuć, u najmanju ruku; isto tako, oni mogu predstavljati pretnju ne samo za radna mesta, već i za karijere svojih saradnika. 

Zasto se u nastavku osvrćemo na deset ponašanja koja mogu ukazivati na to da na svom radnom mestu imate posla baš sa ovakvom osobom, preuzetih iz knjiga „Kako se uspešno nositi sa narcisom” (How to Successfully Handle Narcisissts) i „Praktičan vodič za narcise u pravcu promene ka višem selfu” (A Practical Guide for Nacissists to Change Towards the Higher Self).

Pre toga, važno je napomenuti da neki ljudi, s vremena na vreme, mogu pokazivati tendenciju ka ovakvim ponašanjima, posebno u okolnostima koje stvaraju pritisak i atmosferu nadmetanja. Međutim, patološki narcisi su dosledni u svojim ponašanjima, što znači da su im skloni i kad su okolnosti mirne i uobičajene.

1. Vode glavnu reč u svakoj konverzaciji i otimaju se za reč

„Dosta smo slušali mene kako govorim o sebi – hajde da čujemo tebe kako govoriš o meni!” – Anonimni narcis

Većina narcisa izuzetno je sujetna i obožavaju da pričaju o svojim projektima, dostignućima ili privatnom životu bez prestanka, kao da je to svima najinteresantnija stvar na svetu. Oni pokazuju malo (ili nimalo!) interesovanja i empatije za druge. Kada neko iznosi svoje mišljenje ili planove, narcisi brzo prebace fokus razgovora na sebe. Većina njih uživa u tome da sluša sebe dok govori.

2. Razmeću se imenima i titulama

Osim što preuzimaju konverzacije, neki narcisi imaju naviku da se razmeću imenima i statusima, tako što podsećaju ljude na to koje imaju diplome, u koje su prestižne škole išli, kojim grupama pripadaju, koga od važnih ličnosti poznaju, na kojim velikim projektima su radili i ko ih je sve pohvalio. Oni žele da stalno izgledaju kao da su bitni, sa prenaglašenim doživljajem sopstvene važnosti.

3. Žele da su uvek pod svetlima reflektora

Većina narcisa voli da je u centru pažnje, pa su zato najglasniji na sastancima, prezentacijama, telefonskim konferencijama i u mejling diskusijama. Pritom, često vole da podsete druge ljude na svoja postignuća, kao i zašto njihove ideje i predlozi zaslužuju posebnu pažnju. Neki od njih će iskoristiti ove prilike da remete rad drugih i da ih omalovažavaju, jer na taj način sebe doživljavaju još snažnijima i uticajnijima.

4. Preuzimaju zasluge drugih

Neki narcisi su eksperti u tome da ukradu i prisvoje ideje i trud drugih, kao i da uzimaju zasluge koje im ne pripadaju. Neretko se od njihovih saradnika može čuti da su radili mesecima na nekom projektu, ali onda je narcis iskoristio priliku da njihove ideje predstavi kao svoje, tako da svi misle da je on vođa projekta. U timovima, narcisi često ne rade koliko drugi, ili nisu ključni doprinosioci, ali se bore za to da se njihovo ime nađe na samom vrhu liste ključnih doprinosilaca uspehu projekta.

5. Šarmantni su i ubedljivi, ali i nedosledni

Mnogi narcisi su šarmantni prodavci, čak iako ne rade u prodaji. Oni imaju sposobnost da šarmiraju i stvore pozitivan utisak (makar prvi), ubede druge da veruju u njihove ideje i manipulišu drugima kako bi dobili ono što žele. Međutim, mnogima od njih nedostaju konzistentnost i doslednost. Često se dešava da njihove grandiozne ideje postanu neispunjena obećanja i očekivanja, propušteni rokovi, probijanje budžeta i razočarenje. Neki pametniji narcisi će istaći da su naučili važne lekcije, sve u svrhe toga da bi izmanipulisali nekoga da postane deo njihovog plana.

6. Krše pravila i društvene norme

Većina narcisa veruje da ima veća prava od drugih i da su posebni, pa se zato uobičajena pravila ne odnose na njih. Oni su skloni traženju prečica i iskorišćavanju ljudi i sistema. Ta ponašanja mogu da idu od krađe kancelarijskog materijala, preko pravljenja neetičnih poslovnih kombinacija, pa sve do pronevera. Mnogi narcisi smatraju da su iznad zakona i da im pripada nepoštovanje uspostavljenih pravila.

7. Osetljivi su na kritiku i druge krive za neuspehe

Patološki narcisi su, zbog svog karaktera, izrazito osetljivi na kritike. Negativan fidbek, čak i kad je opravdan i razuman, preti njihovom krhkom doživljaju idealizovanog sebe, i predstavlja rizik za narcističku povredu. Najčešće reakcije na kritiku uključuju bes, glumljenje ravnodušnosti ili davanje izgovora. Osim toga, oni su skloni da krive druge za sopstvene neuspehe, po principu „Uvek je neko drugi kriv”.

„Zaboravio sam da si ti kriv – zato što me nisi podsetio!” – Anonimni narcis

8. Pasivno-agresivne tendencije

Narcističke pasivno-agresivne crtne u poslovnom okruženju mogu uključivati ogovaranje, sarkazam, zlonamerne šale (praćene „Samo se šalim” komentarom), profesionalno i socijalno isključivanje, „zabijanje noža u leđa”, dvoličnost, prokrastinaciju, sabotiranje, zaboravljanje, nepreuzimanje odgovornosti, igranje uloge žrtve i namerno pokazivanje slabosti kako bi se izazvali empatija i naklonost. Ova pasivno-agresvna ponašanja često su namenjena isticanju narcisa, uz istovremeno „spuštanje” drugih, sa idejom da ne preuzmu odgovornost za svoje ponašanje.

9. Istupaju iz superiorne pozicije

Karakteristično za mnoge narcise je to da ne mogu da posmatraju druge ljude kao sebi ravne. Spram njih, oni zauzimaju ili inferiornu poziciju, pa su popustljivi, ili superiornu poziciju, iz koje nastupaju kao da su u povlašćenom položaju. Za narcise, i inferiorna i superiorna pozicija su proračunate, kako bi drugima dali ono što im treba (na primer, razlog da ostanu u odnosu sa njima). Narcisima nedostaje empatija i ljudskost da tretiraju ljude kao bića koja imaju ista prava kao i oni.

10. Skloni su negativnim i toksičnim emocijama

Mnogi narcisi uživaju i tome da šire i izazivaju negativne emocije kako bi privukli pažnju, osećali se moćno i druge držali u nesigurnom, nestabilnom položaju. Oni se lako uznemire na bilo koji, stvaran ili preuveličan, znak da ne dobijaju pažnju koju smatraju da zaslužuju. Neretko hitro donose zaključke, kritikuju i ismevaju druge. Neki od skloni su emocionalnom zlostavljanju. Kada se osećaju inferiorno, nastoje da podignu svoj krhki ego i tako se osećaju bolje u vezi samih sebe.

„Neki ljudi pokušavaju da budu visoki tako što odsecaju glave drugima.” – Paramhansa Jogananda

Ako se nađete u situaciji da sarađujete sa narcisima, postoje mnoge strategije i veštine koje vam mogu biti od koristi da se zauzmete za sebe, izbegnete manipulaciju i naučite da izađete na kraj sa njima.

Autor: Preston Ni, Izvor: Psychology Today

Post a Comment