Sinergija

Čovek je misleće biće, ali i biće koje u svakom trenutku nešto oseća. Naše emocije nas neretko zbunjuju ili iznenade. Ponekad neplanirani izlivi emocija prete da ugroze odnose sa drugim ljudima, stvore neprijatnu atmosferu i izazovu probleme u radnom okruženju.

Veština pojedinca koja mu omogućava da realnije sagleda sebe i druge i da pronađe adekvatne komunikacijske pristupe u odnosu sa različitim osobama naziva se emocionalna inteligencija. Emocionalna inteligencija omogućava nam da ostvarimo dobre odnose sa drugim ljudima i pomaže nam da se na adekvatan način uhvatimo u koštac sa životnim izazovima.

Ključna komponenta emocionalne inteligencije je emocionalna odgovornost. Emocionalna odgovornost predstavlja uvid u to da imamo izbor na koji način ćemo se osećati i ponašati u izazovnim situacijama.

Nečije ponašanje može kod pojedinca izazvati različita osećanja, ali to ne znači da je taj neko „krivac” za to kako se pojedinac oseća. Istina je da se ljudi mogu ponašati loše i mogu kreirati stresne situacije, no to ih ne čini odgovornim za emocionalni distres koji drugi ljudi osećaju. Prema Racionalno-Emocionalno-Bihejvioralnoj-Terapiji izraz „zbog nje(ga) se osećam…” nije najtačniji, jer iako je druga osoba kreirala situaciju zbog koje se osećamo loše, sami smo odgovorni za sopstveni nivo emocionalnog distresa. Loša ponašanja drugih povećavaju verovatnoću da ćemo osećati negativne emocije, ali su naša disfunkcionalna uverenja neophodna kako bi se kreirao emocionalni nemir.

Emocionalna odgovornost podrazumeva upravo preuzimanje odgovornosti za sopstvene emocije. Drugi ljudi svojim ponašanjem mogu kreirati određenu atmosferu, ali naša uverenja određuju kako ćemo se u vezi sa istom osećati. Razvijena veština regulisanja emocija nam omogućava da u stresnim situacijama kontrolišemo nivo distresa.

Za razliku od praktične inteligencije, koja je manje-više ista tokom čitavog čovekovog života, emocionalna inteligencija se menja. Promene u emocionalnoj inteligenciji su posledica sticanja iskustva, ali mogu biti i inicirane radom na sebi. Jačanjem različitih komponenti emocionalne inteligencije obezbeđuje se kvalitetnija komunikacija, bolji međuljudski odnosi i manji emocionalni distres. Razvoj veštine upravljanja emocijama, hrabrija i asertivnija komunikacija, kao i povećanje otpora na razočarenje, očekivani su rezultati rada na jačanju emocionalne odgovornosti.

Razvoj emocionalne inteligencije je dug proces koji osim vremena, zahteva i upornost. Prema nekim istraživanjima ovaj proces može trajati i do šest godina. On se može ubrzati korišćenjem određenih tehnika i stručnim vođenjem. Koučing obezbeđuje oba ova elementa.

Kognitivno-bihejvioralni koučing je pristup koji se zasniva na teoriji i praksi Kognitivno-Bihejvioralne Terapije i predstavlja skup kognitivnih, bihejvioralnih i imaginativnih tehnika kojima se pojedinac vodi kroz proces rada na sebi. Ovakav rad rezultira ostvarenjem realističnih ciljeva pojedinca.

Kognitivno-bihejvioralni koučing u kontekstu jačanja emocionalne odgovornosti podrazumeva skup tehnika kojima pojedinac ovladava veštinom prepoznavanja sopstvenih i emocija drugih ljudi, kao i veštinom prepoznavanja sopstvenih disfunkcionalnih uverenja. Kroz različite aktivnosti sa koučem, pojedinac ne samo da postaje veštiji u prepoznavanju, već i u vladanju sopstvenim emocijama, njihovom regulisanju i usmeravanju. On radi na svojim uverenjima, što pozitivno utiče na emocionalni distres i ultimativno poboljšava kvalitet života.

Jačanje emocionalne odgovornosti donosi višestruke boljitke. Osim očigledne koristi za pojedinca u vidu manjeg distresa, javlja se i korist za njegovo okruženje, a kroz manje konflikata i bolje međuljudske odnose. Ovo je naročito važno za poslovno okruženje, male radne timove i, pogotovo, pojedince na menadžerskim pozicijama.   

Odavno je postalo jasno da natprosečna inteligencija nije garancija za uspeh u poslu ili životu. Istraživanja pokazuju da je emocionalna inteligencija četiri puta bolji prediktor uspeha u poslovnom svetu. Zato se danas sve veća pažnja poklanja upravo emocionalnoj inteligenciji i njenom razvoju kod pojedinca. Kompanije koje prepoznaju značaj ove sposobnosti svojih zaposlenih, ulažu u savetovanja i individualni koučing i na ovaj način obezbeđuju kvalitetniju radnu atmosferu, veći uspeh u poslovanju i veće zadovoljstvo zaposlenih.

Post a Comment