Iva Branković

Iva Branković

Iva Branković

Master socijalnog rada i sistemska porodična terapeutkinja.

Završavam doktorat na temu superivizije u socijalnom radu na Fakultetu poličkih nauka i radim i kao asistentkinja na Fakultetu za medije i komunikacije.

U Sinergiji se bavim psihoterapijom i sistemskim timskim koučingom i brinem o organizacijskom razvoju našeg tima.

Pored toga, na naprednom nivou edukacije iz kognitivnog bihejvioralnog koučinga držim modul, koji se odnosi na superviziju i značaj kritičkog mišljenja i refleksivne prakse u radu, a na edukaciji za praktičare psihološke bezbednosti držim module o sistemskom razumevanju izazova i alatima za rad sa timovima na razvoju psihološke bezbednosti.

Imam nacionalni sertifikat za psihoterapiju Saveza društava psihoterapeuta Srbije i sertifikat za primenu Sistemskog i timskog koučinga.

Centralna tema mog rada je pomaganje pojedincima i timovima da unaprede svoje odnose i tako budu bolji u onome što rade.

Do sada sam bila psihoterapeutkinja velikom broju pojedinaca, porodica i parova koji su želeli da prevaziđu ono što ih sprečava da funkcionišu onako kako žele.

U oblasti edukacije i koučinga do sada sam delila svoja znanja i iskustvo sa mnogim zaposlenima, menadžerima i tim liderima, na teme kao što su upravljanje stresom i briga o sebi na poslu, a poslednjih par godina i unapređenje psihološke bezbednosti u timovima i organizacijama.

iva.brankovic@sinergija.org
Svetogorska 13, Beograd