Sinergija

Da li vam je neprijatno da naglašavate svoje dobre osobine? Razmislite o tome šta je to što vam je nelagodno u toj situaciji. Da li se možda plašite da će vam ljudi zavideti, da ćete ispasti uobraženi?

Ako ste na ova pitanja potvrdno odgovorili, možda biste mogli da naučite pokoju stvar od narcisa kako biste izbegli neprijatnost u tim situacijama. 

Kada se spomenu reči „narcis“ ili „narcizam“ ljudi uglavnom zamisle osobu koja je egocentrična, arogantna, pompezna, umišljena i zaokupljena sobom. Zaista, narcisi imaju potrebu da su u centru pažnje, da im se svi dive i da imaju poseban tretman i zbog toga često manipulišu drugim ljudima. Osim toga, preosetljivi su na kritiku, krivicu za neuspehe prebacuju na druge, a za uspehe preuzimaju lične zasluge. Obično zanemaruju tuđa prava i osećanja i nisu u stanju da zauzmu perspektivu drugih. U skladu sa svim navedenim, oni uglavnom jure rukovodeće pozicije koje bi im obezbedile status i moć. Ono što je zanimljivo jeste podatak da će uglavnom i biti izabrani za njih. Zbog čega je tako? Narcisi ne samo što umeju da prikriju negativne osobine i na taj način ubede druge kako su posebni, već su neretko i šarmantni, harizmatični, odvažni, ambiciozni, samouvereni, sa smelim vizijama i spremni na rizik.

S obzirom da su, kao što smo videli, neki aspekti narcizma pozitivni, u skorije vreme se sve češće spominje termin zdravi narcizam. Zdravi narcizam podrazumeva pozitivno samopoštovanje koje proizilazi iz realne procene i prihvatanja sopstvenih snaga i slabosti. Osoba uživa u sopstvenoj lepoti, u načinu na koji razmišlja, u dobrom obavljanju zahtevnog posla. Sposobnost da pozitivno sagledamo svoju ličnost nam pomaže da steknemo otpornost u trenucima kada nam ne ide sve od ruke, kada smo razočarani ili kada patimo.

Na žalost, neki ljudi ne razviju ljubav prema sebi. Razlozi za to su mnogobrojni: strah da će im ljudi zavideti, sebičan roditelj koji zahteva da sva pažnje bude na njemu itd. Zbog toga treba biti svestan par lekcija koje možemo naučiti od narcisa:

  1. Narcisi su dobri u prezentovanju sebe lako sklapaju poznanstva jer poseduju neposrednost i šarm. Mnogim od nas bi ta veština koristila kako bismo napredovali u karijeri.
  2. Narcisi uvek sebe stavljaju na prvo mesto. Bilo bi korisno da umemo ponekad sebe da stavimo na prvo mesto, da znamo da kažemo „ne“, da se ne žrtvujemo uvek. Dakle, moguće je u isto vreme sebe staviti na prvo mesto, a ujedno biti i empatičan.
  3. Narcisima dobro ide izražavanje zahtevanja, odlično se snalaze u dobijaju onoga što žele i što im treba. Mnogima od nas bi koristilo da naučimo da kažemo „ne“ kad neko previše zahteva od nas, da svoje potrebe stavimo na prvo mesto i da bez ustezanja jasno izložimo naše potrebe i zahteve.