Sinergija

Kada razmišljate o narcisima u svom životu, verovatno mislite na osobine ličnosti kao što su „puni sebe“
ili „opsednuti sobom". Skloni smo da pojmu „narcisoidni“ pripisujemo isključivo negativno značenje.

Narcističku strukturu ličnosti zaista odlikuju osobine poput nedostatka empatije za druge, doživljaj
posebnosti i grandioznosti. Ipak, kada govorimo o narcističkoj crti većina nas je ima i upravo iz nje
proizilaze naše težnje za uspehom, davanjem svog maksimuma i zauzimanje za sebe kada osetimo da
drugi narušavaju naše granice.

Adam Grant, čuveni organizacioni psiholog čak govori o skromnom (eng. humble) narcisu kao o
najboljem tipu lidera koji u svoj liderski stil uključuje zdrav narcizam tj. težnju ka postizanju izvanrednih
rezultata ali i skromnost u vidu svesti o sopstvenoj pogrešivost i ranjivosti.

Studije su pokazale da lideri „skromni narcisi“ imaju najbolje performanse i često su percipirani od
strane članova tima kao lideri sa kojima je lepo sarađivati.

Pomenuta studija nam je otkrila sledeće stvari:

Podelili su lidere u tri grupe: one koji su narcisi, one skromne i skromne narcise. Najslabije rezultate imali
su skromni lideri. Međutim, lideri narcisi nisu imali najbolje rezultate. Bolji od njih bili su lideri iz treće
grupe koji su pronašli balans između narcisoidnosti i skromnosti. Kao što je objasnio Adam Grant:
„Skromni narcisi donose najbolje iz obe stvari: imaju smele vizije, ali takođe su spremni da priznaju svoje
slabosti i nauče na svojim greškama.“

Četiri osobine koje ih odlikuju su nastojanje da razumeju skromnost i njome ovladaju, samouverenost ali
i svest o sopstvenim slabostima i doživljaj da su jednako vredni kao i drugi tj. da ih ništa što rade ne čini
posebnim ili više vrednim od ljudi kojima su okruženi.