Sinergija

Prevazilaženje emocionalnih blokada

Cilj KBK-a je da identifikuje koren problema koji možda sprečava pojedinca da dostigne svoj puni potencijal. Od ostalih koučing okvira razlikuje se po tome što se fokusira na emocionalne ili psihološke blokade, a ne na čisto praktično znanje, veštinu ili strateške nedostatke. Primarno uverenje KBK-a je da psihološke i emocionalne blokade proističu iz iskrivljenog načina razmišljanja ili iskrivljenih interpretacija sveta oko nas. Kada se utvrdi uzrok problema, sledeći prioritet je utvrditi koje akcije / radnje treba preduzeti kako bi se istražili načini da se problem reši, kroz promenu sistema verovanja pojedinca u vezi sa događajem ili situacijom. Iako je baziran na istim principima na kojima počiva i Kognitivno bihejvioralna terapija, ovaj oblik koučinga je, pre svega, usmeren na radno mesto i sposobnost pojedinca da radi. KBK se fokusira na pretpostavku da nas ne uznemiruju stvari (događaji i ponašanje drugih ljudi) po sebi, već način na koji o stvarima mislimo (kako ih procenjujemo).

 

Promena uverenja

KBK obuhvata širok spektar pitanja i može se efikasno koristiti za rešavanje neodlučnosti, prokrastinacije, nestrpljivosti, nedostatka samopouzdanja i neasertivnosti. To znači da se može primeniti na radnom mestu radi prilagođavanja članova tima koji se teško nose sa određenim aspektima svog posla. Na primer, KBK se može koristiti za „anksioznost povodom izvođenja“ (performance anxiety) – ako pojedinac veruje da će događaj javnog govora rezultovati lošim ishodom, on će nastojati da ga izbegne, čime neće stvarati prilike za sebe da prevaziđe ovaj strah. KBK tehnike u kontekstu javnog nastupa skoncentrisane su na menjanje stavova koje osoba ima prema tremi (“ne smem da se osećam napeto, to je dokaz nesigurnosti”) ili stavova prema drugima (“moram da se dopadnem drugima i ako im se ne svidi moje izlaganje, to znači da sam nesposoban”) i mnogih drugih iracionalnih zahteva koji narušavaju kvalitet prezentovanja.

 

Na ovaj način sistem verovanja se može menjati i obnoviti racionalnim uverenjima, koja će omogućiti pojedincu da se izloži javnom govoru i tako vremenom postane efikasniji u držanju prezentacija, što rezultuje ličnim rastom pojedinca i povećanjem njegove efikasnosti.

Post a Comment