Sinergija

Kada ste poslednji put uradili nešto zaista hrabro? Šta ako vam kažem da je taj hrabri potez koji imate na umu uključivao i susret sa sopstvenom ranjivošću. Iako često čujemo da biti hrabar znači biti neustrašiv, upravo suprotno, hrabrost je druga medalja ranjivosti koja uključuje strah i sve druge emocije. Moju omiljenu definiciju ranjivosti dala je dr Brene Brown i opisuje je kao stanje neizvesnosti, rizika i emocionalne izloženosti. Drugim rečima, ranjivost je najpreciznija mera ljudske hrabrosti jer u onoj meri u kojoj sebi dozvolimo ranjivost u toj meri ćemo postupati hrabro.

Za mene, jedno od najhrabrijih iskustava kojima sam se izložila je svakako odlazak na psihoterapiju. Dozvola da neko drugi vidi moju ranjivost i građenje odnosa poverenja u kome je bezbedno pokazati svoje strahove je zaista hrabar čin. Pošto znam kako je to kad sam u ulozi klijenta, ogromno poštovanje i zahvalnost osećam prema onima koji hrabro pokucaju na vrata mog savetovališta.

Kao psihoterapeut smatrala sam da je jedina etički korektna pozicija iz koje mogu da pomognem drugima ona u kojoj sam prvo istražila različite psihoterapijske modalitete u nastojanju da rešim svoje lične probleme i izazove. Evo šta sam naučila radeći na sebi i šta verujem da su ključne stvari koje moramo da imamo na umu kada donosimo odluku da krenemo na psihoterapiju.

Sveto trojstvo terapijske promene

Psihoterapijska promena se dešava na polju tri ključne dimenzije: psihoterapijski odnos, psihoterapijske tehnike i spremnost klijenta da se menja. Postoje brojni psihoterapijski modaliteti, od kojih sam neke probala i nešto kasnije ću ih opisati, ali koju god tehniku da psihoterapeut primenjuje, ukoliko odnos između vas i terapeuta nije “kliknuo”, nema te tehnike koja će vam pomoći da zacelite svoje emotivne rane. I zato kada se odlučite za psihoterapiju dozvolite sebi da možda prvi izbor neće biti pravi, ali nemojte da posustanete i na osnovu toga zaključite da psihoterapija nije za vas. Sa druge strane, budite svesni da čak i ako ste izgradili dobar odnos sa svojim terapeutom i njegov pristup vam odgovara, ukoliko niste doneli odluku da se promenite, do promene neće ni doći. Istražite koji sve psihoterapijski modaliteti postoje i proverite sa sobom kako se njihove premise uklapaju sa vašom životnom filozofijom. Duboko verujem da psihoterapijske modalitete biramo prema ličnim uverenjima o tome šta je uzrok problema. Ukoliko smo duboko posvećeni radu na sebi, onda se naša uverenja o uzroku problema vremenom menjaju. Moj razvojni put lepo svedoči tome kako su mi u različitim razvojnim fazama različiti psihoterapijski modaliteti koristili.

Racionalno Emotivno i Kognitivno Bihejvioralna terapija (REKBT)

U svojim ranim dvadesetim istinski sam verovala da je “sve u glavi” i da ako za svaki svoj emocionalni problem nađem uverenje u pozadini i uspem da ga promenim, živeću smislenije i srećnije. Ovo uverenje me i navelo da postanem REKBT psihoterapeut. Osnovna premisa REKBT-a je da nas ne uznemiravaju stvari same po sebi, već način na koji mislimo o njima. Dosta sam vremena provela radeći na iskorenjivanju idealizovanih uverenja o sebi, drugima i svetu i ova svojevrsna kognitivna restrukturacija me je učinila funkcionalnijom i uspešnijom u ostvaravanju svojih akademskih i ličnih ciljeva. Ukoliko prepoznajete da vas vaši misaoni obrasci sputavaju, REKBT je prava stvar za prevazilaženje iskrivljenog razmišljanja koje vodi u nezdrave emocije i sabotirajuća ponašanja. U naučnim studijama pokazuje se kao najefektivnija u tretiranju anksiozno/depresivnih tegoba, fobija, opsesivno kompulsivnih misli, itd.

Telesna psihoterapija

REKBT mi je lepo pomogao da sebi stvari u glavi objasnim i iako je veoma efektivan u menjanju načina razmišljanja, ne stavlja dovoljno naglasak na vezu između uma i tela. Za ljude poput mene koji lepo umeju da racionalizuju svaki svoj problem i relativno ga uspešno reše, lako se može desiti da ostanete u svojoj glavi, a zaboravite da živite život. Drugim rečima, propustite sadašnji trenutak, kontakt sa svojim telom i osećanjima, pa postoji rizik da vam život prođe u promišljanju i planiranju. Telesna psihoterapija nam pomaže da uspostavimo balans unutar tela i prepoznamo blokade koje su pohranjene u telu, a koje se ispoljavaju u svakodnevnom ponašanju. Najjednostavnije rečeno, uči nas kako da budemo nežni prema sebi i svom telu – stvari koje u savremeno doba lako zaboravimo. Ako ste osoba koja je previše u glavi, a premalo u svom telu, telesna psihoterapija je prava stvar za vas.

EMDR

Kako me je telesna psihoterapija navela da istražim dublje svoja osećanja pa tako i bolna iskustva koja sam proživela, EMDR (Terapija desenzitizacije i reprocesiranja uz pomoć pokreta očiju) se pokazao kao logičan sledeći korak. Revolucionarna tehnika i relativno mlada na polju psihoterapije, na prvu loptu izgleda veoma neobično jer je u njenoj osnovi povezanost pokreta očiju sa traumatičnim iskustvima. O njenoj efikasnosti svedoče brojne studije, a ono što ona radi na izvanredan način je da vas vraća bolnim i traumatskim doživljajima i daje vam priliku da u bezbednom okruženju tim iskustvima date drugo značenje i konačno ih stavite na svoje mesto i nastavite dalje. Ako ste osoba koja umanjuje značaj svojih bolnih iskustava, EMDR je prava stvar da ih istražite, doživite i nastavite dalje.

Shema terapija

Uprkos gotovo deceniji kontinuiranog rada na sebi, ključni uvid o sebi i odnosima koje gradim sa drugima stekla sam čitajući knjigu Osmislite život iznova koju su napisali Džefri E. Jang i Dženet Klosko. Shema terapija predstavlja integrativni pristup koji u sebi sadrži ključne vrednosti psihoanalitičke psihoterapije i kognitivno-bihejvioralne terapije. Drugim rečima, uvažava i iskustva iz ranog detinjstva koncentrišući se na rad u “sada i ovde”. Shema terapija pomogla mi je da razumem zašto mi se određeni obrasci ponavljaju u odnosima sa ljudima. Uspela sam konačno da razumem koje sam to sheme gradila odrastajući u svojoj porodici i kasnije ih ponela sa sobom i ponavljala u različitim odnosima. Nedavno sam pročitala da, ako ne idete na psihoterapiju, vaš bivši partner će se pojaviti u telu novog partnera. Ako imate uvid da neke stvari u životu ponavljate, a ne možete da razumete zašto, shema terapija je prava stvar za vas.

Objavljeno u magazinu Cosmopolitan

Post a Comment