Sinergija

Ako ne možemo da biramo kolege i koleginice, možemo da izaberemo da ih bolje razumemo.

Mnogi od nas znaju kako je to kada sa mučninom odlazimo na posao i kad nas loši odnosi sa kolegama opterećuju više nego zahtevni i mnogobrojni radni zadaci. S obzirom na to da sa kolegama provodimo daleko više vremena nego sa osobama koje smo svesno birali za prijatelje, možemo da konstatujemo da nam odnos sa njima postaje sve važniji.

Istraživanja pokazuju da više od 65% problema u performansama jednog kolektiva kreće od napetih međuljudskih odnosa na svim nivoima. Novi ciljevi, nov član tima, promenjene uloge, strukture i druge organizacione promene, generišu stres, konflikte i druge tenzije koje dalje mogu uticati na svaki aspekt biznisa – od odnosa među menadžerima, odnosa sa klijentima, zaposlenima… Dakle, najveći trošak za kompaniju ne prouzrokuje manjak znanja, veština ili motivacije, već loše upravljanje odnosima.

Kao neko ko je aktivno uključen u HR procese skoro 15 godina, sa naglaskom na edukaciju zaposlenih, posebnu pažnju sam posvećivala temama vezanim za unapređenje međuljudskih odnosa. Među prioritetnim ciljevima, uvek je bila prevencija konfliktnih situacija. Istraživala sam različite modele, tehnike, instrumente koji bi doprineli usavršavanju komunikacijskih veština kod zaposlenih. Konstantna težnja da se što više podstaknu tolerancija i razumevanje u kolektivu i da se osveste različitosti, dovele su me do SDI instrumenta procene ličnosti, koji mi je postao osnovna platforma u dizajniranju trening aktivnosti. SDI (The Strength Deployment Inventory) se pokazao kao najefikasniji način za ostvarivanje boljeg razumevanja sebe i drugih, jer ukazuje na koren problema i time doprinosi razvoju emocionalne inteligencije.

SDI profil možemo posmatrati kao „mapu sveta” koju čine 4 „kontinenta” i 3 „potkontinenta”, kao i 7 različitih „naroda”. Svaki od njih ima svoje specifične vrednosti koje ih motivišu na određena ponašanja i po kojima se bitno razlikuju jedni od drugih. Dok plavi brinu za dobrobit drugih ljudi, crveni su fokusirani na ciljeve i zadatke, zeleni su orijentisani ka procesima, a ljudi koji su u centralnom delu mape imaju izmešane osobine svih prethodno spomenutih tipova. Takođe, SDI uvodi koncept „motivacionog jezika”. Svako od 7 različitih tipova ličnosti komunicira na drugačijem „motivacionom jeziku”, koji je ustvari direktna posledica različitih vrednosti koje svaki od tipova gaji i otkriva koja motivacija stoji iza njihovih postupaka. Ukoliko želimo što pre i što bolje da se sporazumemo, onda treba da komuniciramo jezikom koji naš sagovornik razume. To će smanjiti nesporazume i povećati efikasnost u saradnji.

SDI promoviše teorije da ljudi u osnovi sve što rade, rade da bi se dobro osećali sami sa sobom, da lične snage mogu postati slabosti ako se u njima preteruje, da ljudi imaju svoje stavove, uverenja zbog kojih su sami odgovorni za to kako se osećaju u određenim situacijama, da se motivacija menja u konfliktnim situacijama i da tada dolazi do izražaja šta je kome važno.

SDI doprinosi efektivnoj komunikaciji i razvoju emocionalne inteligencije, na taj način što pomaže boljem razumevanju ličnih vrednosti, unutrašnjih motiva i ponašanja različitih tipova ličnosti, povećava empatiju i prevenira konfliktne situacije. Doprinosi razvoju lidera, gradi efektivnije timove i smanjuje konfliktne situacije što vodi ka jačanju timskih performansi i boljim rezultatima.

Ukoliko imate želju da produbite svoje znanje i steknete nove uvide, pozivamo vas da 23. januara dođete na meet up u kome ćemo zajedno istražiti kako nam SDI principi mogu pomoći u boljem razumevanju sebe i drugih i kako da naš tim učinimo što produktivnijim.

Učešće je besplatno, a broj mesta ograničen na 12. Zato se prijavite što pre, na office@koucingcentarsinergija.com.

Autor: Tanja Radikić

Post a Comment