Sinergija

Od kouča se očekuje da ovlada raznovrsnim znanjima i veštinama, ali samo poznavanje teorija i principa u radu sa ljudima nije dovoljno. Osim što pomaže klijentima da razviju veštine, dobar kouč bi trebalo da kontinuirano radi i na sopstvenim, što podrazumeva otvorenost ka promenama i konstantan rad na sebi. Biti uspešan i kvalitetan kouč podrazumeva sve navedeno, ali i posedovanje određenih osobina i sposobnosti.

Dobar kouč u svom radu akcenat stavlja na odnos sa klijentom. Ovakav kouč ne dominira, već uspostavlja odnos jednakosti, ne daje lažna obećanja i brza rešenja. On osnažuje svog klijenta i pomaže mu u ličnom razvoju. Najbolji profesionalni koučevi znaju da je od ključnog značaja uspostavljanje odnosa poverenja i otvaranja.Ovakav odnos je osnova za podsticajan i produktivan rad sa klijentom.

Poverenje podrazumeva dobrovoljno prihvatanje ranjivosti pred drugima, a odličan kouč zna da ključnu ulogu u razvitku odnosa poverenja igraju dobronamernost, iskrenost, otvorenost, pouzdanost i kompetentnost. Ovo su kvaliteti koje majstori koučinga poseduju i na koje se konstantno oslanjaju u svom radu.

Na koji način dobar i uspešan kouč stvara odnos poverenja i otvaranja?

Dobar kouč čuva bezuslovni pozitivan stav

Čuveni psiholog Karl Rodžers, začetnik humanističkog pristupa u psihologiji, definisao je bezuslovni pozitivni pristup kao kompletno prihvatajuć u odnosu na drugu osobu. Prema njemu, samo odnos u kome je osoba prihvaćena bez postavljanja uslova i bez rezervi, predstavlja odnos koji omogućava promene na bolje i lični razvoj klijenta.

Neprihvatanje, osuda ili isticanje nedostataka klijenta, vode demotivaciji i smanjuju spremnost na promene. Svaki uspešan kouč ističe snage klijenta, drži se pozitivnog stava o njemu i veruje u klijenta i njegovu sposobnost da radi na sebi. Ovakav stav ne samo da vodi ka kvalitetnijem odnosu, već i utiče na samoprihvatanje i samopoštovanje klijenta.

Dobar kouč pokazuje empatiju

Empatija se definiše kao sposobnost da se osoba razume i da se dožive njena osećanja. U odnosu na koučing, empatija je preciznije definisana kao razumevanje sa poštovanjem iskustava, emocija i potreba klijenta. Empatičan kouč se ne identifikuje sa iskustvom svog klijenta, već isto nastoji da razume i ceni. Na ovaj način, kouč ne razvija naklonost ili sažaljenje prema klijentu, već odnos uvažavanja. Bez uvažavanja osećanja, potreba i želja klijenata, kouč može naići na otpor i izgubiti do tada stečeno poverenje.

Dobar kouč nastoji da bude skroman uzor

Kouč predstavlja svojevrsni uzor za klijenta, model za buduća ponašanja. Na samom početku rada sa klijentom, uobičajeno je kratko i inspirativno predstavljanje kouča upravo sa ciljem da se klijent podstakne da u kouču nađe uzor. Ovako se i klijent inspiriše na rad na sebi. Vrlo je važno da kouč ne nastoji da dominira, da ne bude hvalisav i ne ističe svoje uspehe.

Skromnost će kod klijenata stvoriti uverenje da se i oni sami mogu menjati, unaprediti svoje zdravlje, stanje duha i tela. Klijenti najčešće znaju šta treba da rade, a skromnim stavom, kouč ih uverava da oni to i mogu.

Dobar kouč zna da uspori

Razvitak odnosa poverenja i otvaranja zahteva vreme. Pokušajima da se rad sa klijentom ubrza može se stvoriti kontraefekat i oslabiti do tada izgrađen odnos.

Za uspešan odnos i rad sa klijentom, od ključne važnosti je da je kouč prisutan, da aktivno sluša i da stvori atmosferu u kojoj klijent ima punu pažnju. Sporiji tempo rada vodi izgradnji, ali i održavanju odnosa poverenja.

Dobar kouč obećava manje, a ispunjava više

Ništa ne može podrivati poverenje koliko neispunjena obećanja. Zato dobar i profesionalan kouč ispunjava svako dato obećanje. Upravo zato je važno pažljivo birati reči i obećavati samo ono što je realno ostvarivo i na šta se može uticati.

Pristup u kome kouč ispunjava više od obećanog može stvoriti bolji odnos, ojačati osećanje poverenja, stvoriti doživljaj kod klijenta da mu je kouč posvećen preko nivoa podrazumevanog i planiranog. Na ovaj način, ne samo da se poboljšava odnos kouč-klijent, već se može uticati na motivaciju klijenta, na njegovu spremnost da i sam radi više od obećanog.

Dobar kouč ne daje odgovore, već pomaže klijentu da ih pronađe

Kouč raspolaže znanjima koja omogućavaju klijentu da stekne nove uvide, nauči nove veštine i osmisli strategije za sopstveni razvoj. Vremenom, klijent postaje kompetentniji i samostalniji i važno je negovati tu samostalnost.

Kvalitetan kouč zna kada da ponudi svoju stručnost i podučavanje i za ovo traži dozvolu od klijenta, a prepušta mu kontrolu nad odlukama koje donosi. Kada kouč ne raspolaže relevantnim znanjem, on može pomoći klijentu da isto potraži iz drugih izvora. Dobar kouč nikad ne nudi instant rešenja, ne ubeđuje i ne nameće svoje obrasce rešavanja problema.

* * *

Profesionalni kouč uvek ima na umu da koučing predstavlja podsticanje razvoja, a ne primoravanje na razvoj. Stoga, on nikada ne preuzima ulogu učitelja, već ulogu asistenta i partnera. Davanje prostora klijentu da sam donosi odluke vodi razvitku samostalnosti, uspešnim pozitivnim promenama i trajnosti nastalih poboljšanja.

Post a Comment