Sinergija

Da bi kouč dostigao nivo majstorstva u oblasti kojom se bavi, potrebno je da veoma dobro poznaje metode izgradnje i održavanja odnosa poverenja uz obezbeđivanje sigurnog prostora podrške za lični razvoj, otkrivanje i tranformaciju svog klijenta.

Efekti uspešne primene pomenutih metoda pokazuju se u otvorenosti klijenta da prima i daje. Klijent mora prepoznavati kouča kao ličnog zastupnika i posmatrati transformaciju i razvoj kao nešto što je dostižno i moguće. Konačno, klijent ima realna očekivanja rezultata i odgovornosti koučinga i oseća se sigurnim da svoje strahove deli sa koučom bez bojazni od osude.

Uspostavljanje poverenja i bliskosti sa klijentom ogleda se u sposobnosti stvaranja sigurne okoline pune podrške koja proizvodi međusobno poverenje i poštovanje. Kouč ovo postiže na sledeće načine:

  • Pokazuje iskrenu zabrinutost za klijentovu dobrobit i budućnost
  • Neprestano demonstrira lični integritet, iskrenost i poštenje
  • Ustanovljava čiste dogovore i ispunjava obećanja
  • Demonstrira poštovanje prema klijentovim percepcijama, načinu učenja, ličnosti
  • Obezbeđuje stalnu podršku za klijenta i bori se za nove modele ponašanja i dela, uključujući ona koja sadrže u sebi rizik i strah od neuspeha
  • Traži dozvolu da navodi klijenta na “osetljiva, nova područja“- (Međunarodna Kouč Federacija, 2014. godina, prim. aut.)

U svom izvornom obliku, koučing predstavlja spoj rasta i konverzacije orijentisane ka promenama. Vrlo je verovatno da klijenti nikada ne bi sebi postavili pitanja koja će im postaviti kouč: kouč je osoba koja pomaže, podržava i ohrabruje pojedince da odgovore pronađu u sebi.

Slušanjem, reflektovanjem, postavljanjem pitanja i prikupljanjem informacija i drugim koučing tehnikama, klijenti osnažuju svoju samoodražavajuću, samokorektivnu i samostvorenu stranu. Koučing proces počinje tako što se postavljaju prava pitanja- kouč se uključuje u savezništvo sa klijentom kako bi izgradio i razjasnio svrhu i ciljeve i kako bi razvio “akcioni plan” za ostvarenje klijentovih ciljeva.

Uprkos nijansama u perspektivi i naglašavanju komponenti, sve definicije koučinga spajaju se u zajedničkom imenitelju, a to je odnos. Odnos između onoga ko daje pomoć (terapeuta ili kouča) i klijenta osnovni je sastojak pozitivnih ishoda i najbolji pokazatelj uspeha klijenta.

Još jedan važan faktor koji doprinosi kvalitetu odnosa ogleda se u skupu ličnih karakteristika kouča. Dobar kouč mora imati visok stepen kompetentnosti, empatije i sposobnosti da deluje u okvirima vrednosnog sistema klijenta, a svakako treba da poseduje I samopouzdanje koje inspiriše i pokreće.

Pomenute osnove koučing umeća u skladu su sa jezgrom koučinga koje propagira Međunarodna Kouč Federacija (International Coach Federation) i listom koučing kompetencija Međunarodne Asocijacije Koučinga (certifiedcoach.org) i takođe se uče i predaju od strane škola za treninge i edukacije za koučeve. Ovde je veoma važno naglasiti da ove veštine nisu otkrivene od strane koučeva već su, uz veštine motivacionog pristupa, utemeljene u praksi terapeuta, kliničkih psihologa i drugih pripadnika pomagačkih profesija.

Sumirajući gledišta mnogobrojnih eksperata iz oblasti koučinga, dolazimo do zaključka da koučevi i koučing organizacije izuzetno visoko vrednuju odnos između kouča i klijenta, koji treba da se zasniva na autentičnoj, čvrstoj i poverljivoj vezi, a najvažnije od svega je da ova “radna alijansa” bude puna poštovanja, sarađujuća i okrenuta ka klijentu. Drugim rečima, ona mora biti okarakterisana kao svojevrsni točak samoodređenja i pozitivne transformacije.

Izvor: Coaching Psychology Manual, Margaret Moore, Erika Jackson i Bob Tschannen – Moran