Sinergija

Došavši na poziciju generalnog menadžera za talente, učenje i razvoj tehnološkog giganta Microsoft, Džo Vitinghil suočio se sa okorelošću velikog korporativnog sistema. Naime, ispred svakog lidera nalazilo se najmanje osam jasno utvrđenih kompetencija, desetak obaveznih pravila za poštovanje inkluzivnosti i raznolikosti, pet zadataka koje su zaposleni morali da urade zarad napretka kao i spisak od preko stotinu različitih veština koje u skladu sa profesijama treba razvijati. Zvuči prilično konfuzno i iscrpljujuće, zar ne? Kao deo Microsoft programa “kulturnog  osvežavanja“, Vitinghil je zajedno sa CEO kompanije Satjom Nadelom i glavnim menadžerom za ljudske resurse Kejtlin Hogan angažovao NeuroLeadership Institut sa namerom revidiranja glavnih liderskih principa kompanije. Nakon godinu dana predanog razmišljanja, došli smo do tri velike ideje: Stvarajte jasnost, generišite energiju, oslobodite uspeh.Iako ove ideje izgledaju kao radikalno polazno stanovište, posebno za velike kompanije koje su, u skladu sa duhom savremenog doba ispred svakog zaposlenog postavile po jedan računar, Vitinghil odgovara da je svima “neophodan dramatičan porast poverenja u jednostavna rešenja”. „Ako je nešto kompleksno, to ne mora da znači da je kompletno“ ističe Vitinghil. Aktuelni Microsoft principi, zvanično predstavljeni sredinom 2016, veoma brzo su se raširili kompanijom. “Jasnost“, „energija“ i „uspeh“ obojili su način Microsoft komunikacije na svim nivoima i u svim smerovima.Ovo je, bez sumnje, velika lekcija za pojedince zainteresovane za razvoj sopstvenog liderstva kao i liderstva kod svojih zaposlenih. Bilo da je vaš posao upravljanje talentima, ljudskim kapitalom ili dizajnom učenja, veoma je važno razumeti da je za jednu kompaniju neophodno promišljeno dizajniranje internog brendinga, liderskih principa, kulturnih vrednosti i strategija. 

Ako će principi biti korišćeni, moraju biti upamćeni!

„Predmeti koje nazivamo knjigama, nisu prave knjige“, zapažanje je savremene književnice Rebeke Solnit. „One su potencijal knjige, a njome postaju tek kada ih neko pročita”. Tako je i sa liderskim principima: njima će život biti udahnut tek onda kada zaposleni budu razmišljali i razgovarali o njima sa svojim kolegama. Drugim rečima, bićemo svesni njihovog postojanja tek onda kada nam, poput reči neke poznate pop pesme budu duboko usađeni u svest.

Oslanjajući se na literaturu neuronauke, dolazimo do zaključka da pravi vrednosni model za jednu kompaniju mora biti jezgrovit i pamtljiv. Radeći sa NeuroLeadership institutom, tim senior lidera kompanije Microsoft došao je do šest pomenutih reči koje se ne zaboravljaju tako lako: kreirati jasnost, generisati energiju, osloboditi uspeh (create clarity, generate energy, deliberate success, prim.prev.), zasnovane na onome za šta veruju da su najvažnije stvari koje jedan Microsoft lider mora imati kako bi kompaniju vodio ka napretku i razvoju. Ključ je, dakle, pronaći reč ili frazu koja brižljivo čuva prioritete koje pokušavate da probudite kod svojih zaposlenih. Stvoriti jasnost imperativ je koji zahteva od zaposlenih da se fokusiraju na kreiranje kompetitivnijih proizvoda i rešenja imajući na umu zadovoljstvo kupaca i korisnika. Generisati energiju označava potrebu da se dinamika i različitost kultura iskoristi i transformiše u inovaciju. Osloboditi uspeh služi kao podsetnik na najvažniji prioritet za korporativnu organizaciju. 

Da li je ono što se lako pamti teško sprovodi u delo? 

Kompanija Microsoft u prošlosti je do idealnog liderskog modela dolazila na način na koji to čini velika većina kompanija – principom oduzimanja. To podrazumeva kreiranje okvira sa nekoliko desetina kategorija, od kojih svaka ima između pet i deset elemenata, nakon čega se pristupa njihovoj postepenoj eliminaciji. Ovo je, razume se, izuzetno komplikovan proces, budući da je veoma teško neke vrednosti “pustiti niz vodu”.

Zašto ovo pojednostavljenje ima smisla za tehnološkog giganta poput Microsofta? Često pretpostavljamo da je ljudsko pamćenje nalik računaru koji će sve važne informacije sačuvati jednim klikom. Ipak, za razliku od hardware osnove kompjutera, ljudska bića odlikuje  tzv. wetware baza i organ smešten unutar naših lobanja koji nije u stanju da ponese i implementira  toliko složenih informacija odjednom. Kao što biste dizajnirali aplikaciju u skladu sa mogućnostima uređaja, morate dizajnirati i jezik koji će odgovarati kapacitetu ljudskog uma.

Eksperti neuronauke tvrde da će zvučna sećanja  ostati upamćena tek ukoliko ne traju duže od nekoliko sekundi. U praksi, to znači da će kratka, glasno izgovorena rečenica imati daleko veće šanse da bude implementirana, reprodukovana i praktično primenjena.

Zašto jezgroviti i sažeti principi bolje utiču na donošenje odluka

Jezgrovitost u komunikaciji donosi benefite koji nisu vidljivi na prvi pogled, to je bonus koji proizilazi iz jednog od osnovnih uvida u kognitivnu nauku. U osnovi, um može zadržati ograničen broj objekata pažnje odjednom. Kako su jasnost, energija i uspeh toliko jednostavni i kohezivni pojmovi, zaposleni ih vrlo lako mogu upamtiti u dahu i biti spremni da, ovako usmereni, donose odluke u realnom vremenu. Da li princip generisanja energije simbolizuje poslovni sastanak? Da li je marketing plan, u stvari kreiranje jasnosti? Kada principe liderstva svedete na njihovu srž, zauvek ćete ih imati na umu dok evaluirate učinak ili donosite odluke za budućnost!

Ovi principi urezali su se i u moju memoriju. Kada zapošljavam nekog ili razmišljam o novom proizvodu, u svojoj glavi proveravam koliko će moja odluka proizvesti jasnih poruka, koliko energije će generisati i, konačno, koliko će uspeha osloboditi. Naučio sam iz prve ruke da što su liderski principi koncizniji, to ih je lakše primeniti u praksi.

 

Autor: Dejvid Rok

Izvor: Harvard Business Review, www.hbr.com

Prevod: Mia Popić