January 2022

Sećam se da sam bila zbunjena kada sam prvi put čula izraz emocionalna agilnost. Delovao mi je nejasno i kompleksno. Pomislila sam “Sjajno, evo još jednog pojma za koji ne znam ni šta znači, a kamo li kako da ga primenim u praksi”. Ipak, zainteresovala sam se i počela da istražujem. U tom procesu pomislila sam da mi može koristiti u psihoterapijskoj praksi. I bila sam u pravu – primena ovog koncepta u radu jedan na jedan sa klijentima bila je učinkovita.