Sinergija

Produktivnost. Angažovanost. Inovativnost. Liderstvo. Sve su ovo kvaliteti od neprocenjivog značaja u svetu biznisa. Ali, da li znamo šta je to što nas čini produktivnim, angažovanim, inovativnim i sposobnim da budemo lideri?

Istraživači koji proučavaju organizaciono ponašanje su, tokom proteklih decenija, otkrili niz pozitivnih psiholoških karakteristika kojie utiču na visoku performansu, koje je Michael Bernard kategorizovao i na taj način prikazao  “arhitekturu visoke performanse”. On smatra da su top performeri privrženi uspehu, drugim ljudima i sebi, kao i da poseduju određene snage u ponašanju.

 

Privrženosti (engl. commitments) su duboko ukorenjeni stavovi koji predstavljaju ono za šta se top performeri zalažu i u šta veruju.

  • Privrženost uspehu. Veruju da je njihova svrha da budu izuzetno uspešni i spremni su da tolerišu frustraciju zarad uspeha. Usresređeni su na ono što treba učiniti da bi se postigli pozitivni ishodi. Optimistični su u pogledu postizanja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva. Kada je reč o preuzimanju rizika – to čine odgovorno. Razvijaju svoje talente i sposobnosti.
  • Privrženost drugima. Poštuju druge ljude i uvažavaju različitost u mišljenju i ponašanju. Pokazuju brigu i empatiju onima kojima je potrebna. Nisu osvetoljubivi, naprotiv – smatraju da je osveta nepotrebna i kontraproduktivna, te shodno tome kada dožive nepravdu ne traže način da se osvete. Pored njih drugi ljudi imaju osećaj da su cenjeni.
  • Privrženost sebi. Oni su pozitivni, autentični i prihvataju sebe. Imaju visok nivo samopoštovanja. Pozitivno gledaju na sopstvena dostignuća i umeju da izraze zahvalnost prema drugima. Veruju da su sami odgovorni za svoja osećanja, te shodno tome ne okrivljuju druge ljude. Neguju zdrav način života koji podrazumeva odmor, relaksaciju, zdravu ishranu i kvalitetno provođenje vremena sa porodicom i prijateljima.

 

Top performeri ispoljavaju određene snage u ponašanju (engl. behavioural strenghts) kao što su:

  • Samoupravljanje. Kada se nađu u zahtevnim situacijama i u konfliktu sa teškim ljudima umeju da prepoznaju i da koriste mehanizame za prevladavanje stresa. Osim toga, u tim situacijama su svesni sopstvenih emocija, a njihovo razmišljanje je razumno.
  • Samopouzdanje. Spremni su da se upuste u rešavanje vrlo teških zadataka bez straha od neuspeha ili kritike drugih. Na usputne poteškoće i greške gledaju kao na iskustva koja im omogućavaju napredak.
  • Istrajnost. Veruju da je, ako žele da budu uspešni, važno da se bave i frustrirajućim, dugotrajnim aktivnostima.
  • Organizovanost. Kontinuirano postavljaju i preispituju (dugoročne, kratkoročne, specifične dnevne) ciljeve. Prednost daju upravljanju vremenom i veštinama analize zadataka.
  • Saradljivost. Spremnost za saradnju sa drugima i otvorenost za stvaranje odnosa i umrežavanje. Sukobe rešavaju mirnim putem i smatraju da treba da imaju pozitivne odnose i sa „teškim“ ljudima.

Navedene psihološke karakteristike i snage u ponašanju, razvijaju se tokom čitavog života kroz iskustvo, ali i kroz edukativne i profesionalne programe.