Sinergija

Ambicija je težnja za uspehom, isticanjem ili priznanjem. Ona nas podstiče da napredujemo, usavršavamo se, stičemo nova znanja i veštine, a pored toga ona razvija ličnost i utiče na stanje duha. Kao takva, ambicija je podsticajna i konstruktivna.

Da li ste znali da postoje zdrave i nezdrave ambicije?

Koje su to prihvatljive količine ambicije, gde je granica između zdrave i nezdrave?

 

Zdrava ambicija je realna i nije uperena protiv nekog drugog. Ona nas podsetiče da se ne mirimo sa onim što imamo, već da stremimo ka onom što želimo. Zdravo ambiciozni žele da ostvare svoje ciljeve i posvećeno rade na tome, ali ne zahtevaju da po svaku cenu moraju postići to što žele. Oni su svesni svojih snaga, ali i ograničenja. Zdrava ambicija i vodi poslovnom uspehu i srećnom životu.

 

Nezdrava ambicija nije realna, odnosno ona nije u skladu sa sposobnostima čoveka. Osoba je spremna na ogromne žrtve i odricanja samo da bi stigla da svojih ciljeva koji su nerealistični i previsoki. Takva ambicija je destruktivna i može prerasti u opsesiju i zavisnost od uspeha. Vremenom ona čini da se osoba oseća nesrećno, neispunjeno i manje vredno jer nije ostvarila ciljeve kojima teži. Nezdravo ambiciozni zahtevaju da po svaku cenu moraju postići to što žele i kada se to ne desi (jer su im ciljevi nerealni) krive i obezvređuju sebe.

 

Jedno istraživanje pokazalo je da nezdrava ambicija donosi uspeh na poslovnom planu, ali da zato uništava privatni život. Istraživanje je sprovedeno na 717 ljudi koji su psihološkim testovima okarakterisani preterano ambciozni i koji su pohađali Oksford, Harvard i Jejl, ali i drugu grupu, umereno ambicioznih koja je strudirala na „običnijim” fakultetima. Njihov razvoj, napredak i psihička stanja praćeni su tokom čitavog života. Što je ambicioznost bila izraženija to su ljudi upisivali prestižnije škole, radili na boljim pozicijama i zarađivali više novca. Međutim, takav tempo života reflektovao se loše na njihov društveni život i zdravlje, pa su češće obolevali i ranije umirali. Ambicija ih je uništavala,im je mnogo više uzimala nego što je davala. U nekim slučajevima bila je toliko jaka da ih je sprečavala da žive, vole i opuste se.

 

Samo zdrava ambicija je pokretač i snaga koja osobu čini ispunjenijom, a život čini lepšim. Ona razvija kreativnost, inteligenciju i talente. Ona upotpunjuje, ali ne preokupira nas i naš život.