Sinergija

“Dinamika i kompleksnost poslovnog sveta stvorila je ambijent u kom je postalo nemoguće osloniti se na stare i provereno efikasne strategije, čime se u okvirima savremenog biznisa u poslednje vreme stvara potreba za ljudima koji uspevaju da se nose sa promenama i neizvesnošću.

Kao zaposlena u indonežanskom “unicorn” startapu (mlada privatna kompanija sa višemilionskim obrtom, prim.prev.) u kom se turbulentne poslovne promene dešavaju na dnevnom  nivou, Raji Nurmeganaučila je da ključ uspeha u današnjem kinetičkom biznis okruženju gotovo uvek leži u agilnosti u učenju.

Prema istraživanju Učiteljskog koledža Univerziteta Kolumbija, agilno učenje predstavlja spoj individualnog mentaliteta i korespondirajuće prakse koji nam omogućavaju kontinuirani razvoj, rast i praktičnu upotrebu novih strategija za rešavanje kompleksnih izazova u svom ličnom i profesionalnom okruženju.

Pojedinci koji su otvoreni za nova znanja poseduju volju za učenjem iz iskustva kao i motivaciju da naučeno uspešno primene u potpuno novoj situaciji unutar organizacije kojoj pripadaju.

Jednostavno rečeno, agilni pojedinac odlikuje se sposobnošću za sticanjem novih znanja i adaptibilnošću koja mu omogućava da od svake promene uzme najbolje.

Prema istraživanju Korn Ferry instituta, agilnost u učenju jedan je od najboljih indikatora savremenog uspeha, koji se na lestvici činilaca kotira daleko bolje od inteligencije  i obrazovanja. Pojedinci koji svoj život i karijeru zasnivaju na kontinuiranom učenju imaju veće šanse za brži karijerni rast i uspeh, a ovim rezultatima doprinose i njihove najučestalije osobine poput: društvenosti, kreativnosti, fokusiranosti i fleksibilnosti.

S druge strane, šanse za postizanjem uspeha onih koji se ne mogu pohvaliti ovim kvalitetima znatno su manje, što se da objasniti kontinuiranim oslanjanjem na stara rešenja, nepriznavanjem grešaka ili jednostavnim prestankom rada na sopstvenim znanjima i veštinama.

Jedna stvar je sigurna: svako od nas ima potencijal da postane osoba koja žustro usvaja nove veštine, a agilnost u učenju razvija se i unapređuje tokom vremena. Pomenutu osobinu Univerzitet Kolumbija prikazao je Indikatorom Procene Sposobnosti Učenja (LAAI) (Learning Agility Assessment Inventory) u koji su implementirana četiri aspekta.

 

  1. Inovativnost

Agilni pojedinci su oni  koji “izazivaju” status quo, preispituju postojeće i istražuju nove  načine dolaženja do rešenja. Suočeni sa novim iskustvima ili preprekama, oni, zahvaljući svojoj otvorenosti za izazove novog i nepoznatog,  generišu nove ideje istovremeno razvijajući veštine posmatranja problema iz svih uglova.

 

  1. Refleksija

Pojedinci koji su spremni da uče i razvijaju svoje veštine ne samo da će od drugih tražiti povratnu reakciju, već će s vremena na vreme i sami sebe evaluirati, preispitujući postignute rezultate. Oni su svesni da u svemu što rade postoji prostor za napredak, te često svoj fokus prebacuju na procesuiranje tzv. feedback-a, a sve u cilju boljeg razumevanja sopstvenih pretpostavki i ponašanja.

Ovo je dragocena aktivnost koju je poželjno usaditi u “unutrašnju svakodnevnicu”. Zamolite osobu kojoj verujete da vam potpuno iskreno i otvoreno odgovori na pitanje koje se tiče vašeg rada, karaktera ili postupaka. Pokušajte da ne negirate ono što vam se ne dopada u odgovoru sagovornika i zamolite ga da vas uvek opomene u momentu kada mu se učini da „klizite“ među stare loše navike.

  1. Rizik

Za mentalno agilne ljude zona komfora ne predstavlja prijatno okruženje, budući da je to ambijent u kojem se rađaju prilike za nova iskustva. Prema opisu istraživačkog tima Univerziteta Kolumbija, ovi pojedinci odlikuju se avanturističkim duhom i imanentan im je rizik koji vodi ka novim, boljim prilikama: oni se ne boje neuspeha, jer greške posmatraju kao naučene lekcije.

Ukoliko želite da osnažite svoj potencijal za agilnost u učenju, ne oklevajte da s vremena na vreme prihvatite izazov koji vas plaši, a koji će vam objektivno doneti izvesnu dobrobit. Uhvatite se u koštac sa novim i nepoznatim stvarima i budite otporni na prepreke i smetnje koje vam se nađu na putu.

Uz pomenute aspekte koji pozitivno utiču na agilnost u učenju, ne treba zaboraviti ni onaj koji inhibitorno deluje na ovaj proces, a ogleda se u odbrani od onih koji su posvećeni konstantnom učenju, transformaciji i adaptaciji na nove okolnosti. Neagilni pojedinci teže da ostanu zatvoreni prema okruženju i zauzimaju snažan odbrambeni stav u situaciji kada su suočeni sa kritikom. Oni ne traže povratnu reakciju za urađen posao i uglavnom ne uspevaju da se adaptiraju na novonastalu situaciju ili problem. Kako izbeći rizik od upadanja u ovaj odbrambeni modus ponašanja? Nastojte da, uprkos svemu, kritiku posmatrate kao dar i pokušajte da odolite iskušenju odgovora na nju.

Agilnost u učenju nije osobina koja je potrebna isključivo pojedincima iz biznis arene, već svima oni koji žele da postanu bolji i kvalitetniji pojedinci, spremni da se nose sa novim izazovima i problemima savremenog kompleksnog sveta.

I konačno, sve dok ste posvećeni širenju prostora za inovativnost i izlazak iz zone komfora, i dok svaku kritiku gledate kao priliku za napredak, budite sigurni da se nalazite na pravom putu!

 

Autor: Raji Nurmega

Izvor: www.thriveglobal

Prevod: Mia Popić