Sinergija

Strah od javnog nastupa po svom intenzitetu svrstava se u isti rang sa strahom od smrti. Sabotirajuća trema uoči javnog izlaganja počiva na ideji da ćemo se osramotiti pred publikom tako što ćemo u našem nastupu otkriti negativne aspekte sebe i na taj način ugroziti sliku koju imamo o sebi. U osnovi straha od javnog nastupa jeste ideja da ako otkrijemo sopstvene nedostatke, naša vrednost u očima drugih će biti smanjena.

Strah od javnog nastupa često je praćen telesnim reakcijama kao što su drhtanje, znojenje dlanova, ubzan rad srca itd. On predstavlja normalnu reakciju uoči držanja govora ili izlaganja prezentacije. Prisutan je i kod ljudi čija profesija podrazumeva učestalo javno izlaganje kao što su glumci, pevači, političari…

Ne postoji osoba, ma koliko da ima iskustva u oblasti javnog nastupa, koja izlazi pred publiku bez ikakvog osećaja treme. Takozvana pozitivna trema tj. izvestan nivo napetosti je potreban da bi izlaganje bilo dobro. Samim tim što nam je stalo da naše izlaganje bude kvalitetno, sasvim je i logično da uoči izlaska pred publiku osećamo tremu. Dakle, strah od javnog nastupa je prirodna reakcija koja se ne može ukloniti. Jedino što se može postići jeste da se intenzite ovog straha ublaži kako ne bi u potpunosti paralisao osobu u njenom izlaganju. Stoga je u pripremi za javni nastup veoma važno prihvatiti ideju da je strah od javnog nastupa normalna, čak i u izvesnoj meri nužna reakcija uoči javnog izlaganja.

[/vc_column_text]

Pored toga što je važno prihvatiti reakciju straha uoči javnog nastupa kao nešto što je normalno, veoma je bitno odustati od određeni iracionalnih stavova kojima sebe činite uznemirenim. Tipični stavovi kojima sebe činite uplašenim od javnog nastupa jesu zahtevi da morate da briljirate u svom izlaganju, da morate biti savršeni i pri tome fascinirati publiku. Razmišljajući na ovaj način, nije ni čudo da se preplašite kada se nađete suočeni sa publikom kojoj treba da održite govor. Ne morate da fascinirate publiku i vaše izlaganje ne mora biti savršeno. Dovoljno je da se dobro pripemite i pažljivo izložite svoju prezentaciju bez zahteva da ona bude savršena.

Praktični saveti za pripremu za javni nastup

Prvi korak u pripremi za javni nastup jeste uvežbavanje samog materijala. Ono što je veoma bitno jeste da budete dobro upućeni u tematiku o kojoj pričate i da date sve od sebe da ovladate datom materijom. Na taj način, kroz temeljnu pripremu smanjujete šansu da u toku izlaganja napravite grešku. Dobra priprema za javni nastup podrazumeva da dobro naučite oblast o kojoj ćete izlagati, da pripremite strukturu i redosled izlaganja kao i skicu koja će vam biti podsetnik ukoliko zaboravite šta je sledeće što treba da kažete. Važno je da imate na umu svaki detalj sopstvene prezentacije jer je to najefikasniji način da se osećate sigurno.

Pored toga, jedan od trikova koji je veoma koristan u pripremi za javni nastup jeste vizualizacija. Vizualizacija podrazumeva da u svojim mislima na vrlo detaljan način prolazite kroz scenu javnog nastupa, pri čemu sebe zamišljate kao osobu koja na samopouzdan način izlaže prezentaciju. Ono što je interesantno u ovom fenomenu jeste činjenica da smo mi pametniji od našeg mozga. Šta pod time podrazumevamo? Iako mi znamo da se radi samo o zamišljanju, ovu vizualizaciju mozak registruje kao iskustvo tj. kao nešto što smo stvarno proživeli. Na taj način kada se nađete u stvarnoj situaciji izlaganja bićete spreminiji da na spretan način održite govor. Vizualizacija je veoma koristan metod jer smanjuje faktor nepoznatog kada se nađete na licu mesta.
Sastavni deo pripreme za javni nastup jeste i preslišavanje naglas. Izgovarajući naglas prezentaciju, mi sami sebe čujemo i na taj način postajemo sigurniji u pogledu sopstvenog izlaganja. Veoma je važno da kroz svoj govor prođete više puta. Kroz ponavljanje na glas samog govora, pomažete sebi da što bolje zapamtite sadržaj kao i da se sigurnije osećate u ulozi govornika.
Ponekada je korisno i da svoj govor držite pred grupom prijatelja. Kroz vežbanje sa prijateljima, postajete upoznati sa načinom na koji je najbolje da se obraćate grupi. Što više uvežbavate svoj govor kroz vizualizaciju ili stvarno izlaganje pred prijateljima to sebe činite spremnijim da se uhvatite u koštac sa izlaganjem pred širim auditorijumom.
Prilikom pripreme za vaš javni nastup važno je imati na umu publiku kojoj izlažete prezentaciju. Što ste bolje upoznati sa ciljnom grupom ljudi kojoj izlažete svoju prezentaciju, to ćete biti spremniji da svoj govor prilagodite karakteristikama publike.

Za vreme javnog nastupa važno je da ne budete centrirani na sebe. Odustanite od razmišljanja da li izgledate dobro, da li ste dovoljno dopadljivi i elokventni, da li delujete sponatno ili ne… Fokus vaše pažnje treba da bude na publici i na tome da li ona sluša i razume vaše izlaganje. Obzirom na to da od značaja publike u velikoj meri zavisi i intenzitet nervoze, psiholozi predlažu neke trikove kako da se značaj publike relativizuje i na taj način ublaži osećaj treme. Jedan od njih je da publiku zamišljamo kao ljude koji žele da čuju ono što imamo da kažemo, umesto da ih percipiramo kao kritičare koji love svaku našu potencijalnu grešku. Kada uspete da publiku zamislite kao svog saveznika onda je i strah automatski redukovan na nivo koji vam omogućava da sa sigurnošću održite svoj govor.

Veoma korisna vežba u prevladavanju straha od javnog nastupa jeste i praktikovanje takozvanog abdominalnog disanja. Kroz sporo i duboko disanje vi relaksirate svoje telo što posledično utiče na to i da je vaš um manje napet i više spreman da se bez preterane napetosti fokusira na zadatak izlaganja. Abdominalno disanje dobro je praktikovati nekoliko dana uoči same prezentacije kao i pola sata pre nego što izađete pred publiku.

Iako su saveti koje smo naveli od neprocenjivog značaja ono što je krucijalno za kvalitetan javni nastup jeste ideja koju imate u svojoj glavi sa kojom pristupate izlaganju. Adekvatan i realan stav je ono što je neophodno kako ne biste sebe sabotirali u izlaganju. Pod realnim stavom podrazumevamo ideju da budete to što jeste i da ne zahtevate od sebe da budete savršen i spontan govornik. Naravno vrlo je poželjno da vam pođe za rukom da vaše izlaganje bude sjajno ali to ne znači i da to tako nužno mora biti. Šta je najgore što može da se desi ukoliko vam ne pođe za rukom da briljantno izložite svoju prezentaciju? Pa verovatno da ne dobijete priznanje publike koje ste želeli. To ipak nije kraj sveta niti u bilo kom smislu smanjuje vašu vrednost kao ljudskog bića. Loša prezentacija znači samo da je prezentacija bila loša, ali ne i da ste vi u potpunosti loš govornik ili manje vredna osoba. Iz tog razloga vas savetujemo da se dobro pripremite za vaš javni nastup i da se držite svoje želje da on bude dobar ali da ujedno odustanete od imperativa da to tako i mora biti!

Obzirom da strah od javnog nastupa predstavlja jedan od najčešćih razloga zašto se veliki broj ljudi opredeli za pomoć psihologa, ohrabrujemo sve one koji se bore sa ovim problemom da nam se obrate. Trening za prevladavanje straha od javnog nastupa koji počiva na principima kognitivno bihejvioralnog koučinga pokazao se kao veoma efikasan u tretiranju ovog problema.