Image Alt

Mediji

VIDEO

Mia Popić o REBT psihologiji
Sagorevanje na poslu
Veštine javnog nastupa
Anksioznost
video 5

ŠTAMPA

Život posle... preseljenja
Život posle... smrti roditelja
Život posle... razvoda
Život posle... otkaza
Letnja škola koučing psihologije – Znanje više
Koučing psihologija
Kako preživeti javni nastup
Šta je mobing