Anja Radoičić Vučićević

Anja Radoičić Vučićević

Nakon završenog ETF-a, radila sam kao programerka osam godina. Radeći u timovima shvatila sam da više volim da radim sa ljudima nego sa kodom, kao i da više uživam kada se bavim organizacionim sistemima nego softverskim. Zato sam 2015. godine upisala edukaciju iz transakcione analize i započela svoj put da postanem psihoterapeutkinja.

U početku sam se fokusirala na rad sa ljudima u poslovnom kontekstu, kao što je preuzimanje liderske pozicije, rad na asertivnosti, uspostavljanje zdravih granica u radnom okruženju. Vremenom je taj rad otvarao neke dublje lične teme.

U procesu koji nas očekuje, mogu da pružim podršku kao kouč ili psihoterapeut u zavisnosti od teme i potrebe.

cebence@gmail.com