Scroll to Discover
back to top

Za koga je ovaj trening?

Ovaj trening je za vas ako ste Scrum Master, ili radite na nekoj poziciji koja uključuje rad sa ljudima u agilnom okruženju (team lead, project manager, delivery manager, dev lead, producer).

Iako se Scrum uveliko koristi u domaćim tech firmama, često postoji neslaganje oko toga kako se Scrum vrednosti uspostavljaju kao vrednosti tima i organizacije u praksi, i kako da te vrednosti pomognu u ostvarivanju poslovnih ciljeva.

Sama uloga Scrum Master-a je u nezavidnoj poziciji. Kao servant leader, Scrum Master nema mogućnost da donosi odluke koje bi članovi tima sprovodili, a ipak on snosi odgovornost za uspešnost projekata. Nedostajući deo su koučing veštine, osnove psihologije i osnove funkcionisanja kompleksnih sistema.

Uloga Scrum Master-a je kompleksna i zahteva od njih da pored toga što poznaju procese, i imaju tehničke i organizacione veštine, razumeju i vladaju veštinama rada sa ljudima. Na ovom treningu uče se upravo ove veštine. Većina postojećih treninga na temu Scrum-a pokriva teoriju same metodologije, ali ne pomaže Scrum Masterima da se izbore za svoje mesto u timu, da znaju kako da iskomuniciraju važnost svoje uloge, niti ih uči kako da rade sa članovima tima i sa timom u celini.

Trening Koučing za Scrum Mastere osmislili su Scrum Masteri, a na osnovu razgovora sa drugim Scrum Masterima, programerima, i menadžerima iz lokalne tech zajednice. Ideja ovog treninga je da kroz konkretne primere iz prakse nauči Scrum Mastere kako da rade sa svojim timovima, i kako kroz koučing, grupni i individualni rad mogu da unaprede timsku komunikaciju i uspešnost projekata, i krenu dalje putem lidera.

Ishodi i ciljevi treninga

Nakon ovog programa, polaznici će:

 • Znati šta jeste u opisu posla jednog Agile lidera, a šta nije i kako da se oni izbore za svoje mesto u timu i organizacij
 • Znati da objasne razliku između koučinga, konsaltinga, mentoringa i znaće kada da primene koju od ovih tehnika rada sa ljudima
 • Razumeti zašto se javljaju prepreke i otpor prilikom uvođenja promena u timu i moći da ih otklone
 • Razumeti zašto se javljaju prepreke i otpor prilikom sarađivanja sa liderima van tima i kako razumevanje sistema u kome smo pomaže da se najbolje radi sa tim sistemom i ljudima u njemu
 • Znati kako stvarno izgleda nekoga aktivno slušati i kako da i sami to rade
 • Moći da postavljaju transformaciona pitanja
 • Znati da sklope radni ugovor tako da uspešno rade sa ostalim članovima tima
 • Znati kada da se u radu sa timom foksuiraju na rešenje, a kada na emocije
 • Znati da koriste ABC šemu za rad sa najčešćim emocijama na poslu
 • Umeti da uspostave poverenje u timu
 • Umeti da prepoznaju probleme u timskoj komunikaciji i odrede adekvatnu intervenciju
 • Znati da procene svoje trenutna znanja i utvrde sledeće korake za svoje usavršavanje

Struktura edukacije

Edukacija se sprovodi kroz šest dvoiposatnih modula.
Ukupan broj sati edukacije je 6 × 2,5h = 15h.
Edukacija se odvija na Zoom platformi kroz interaktivni rad.

Modul 1

Veštine odličnog Scrum Master-a

 • ključne grupe veština za Scrum Master-e
 • mapiranje veština i koraci za dalje lično usavršavanje

Modul 2

Uspostavljanje koučing odnosa

 • ključni elementi koučing i mentoring ugovora
 • mehanizam uspostavljanja poverenja
 • aktivno slušanje i transformišuća pitanja

Modul 3

Osnove koučinga 1-1

 • struktura i vrste koučinga
 • osnovni principi ABC sheme

Modul 4

Koučing u timu i organizaciji

 • primena koučing principa na tim i organizaciju
 • relacije sa ostalim ulogama u organizaciji

Modul 5

Promena u timu i organizaciji

 • faze u nastajanju promene
 • koučing u cilju promene

Modul 6

Primena na poslu i sledeći koraci za usavršavanje

 • procena situacije u organizaciji i sledeći koraci
 • sledeći koraci za lično usavršavanje

Predavači

Miloš Zeković

Miloš Zeković ima preko 10 godina radnog iskustva, od čega više od 7 kao Scrum Master i Agile Coach. Radio je sa timovima u raznim industrijama: od klasičnog ICT-a, preko InsuranceTech startup-a do edukacije u neprofitnim organizacijama. Organizovao je i facilitovao mnoge treninge i radionice, bio ko-trener na CSM treninzima za Scrum Master sertifikaciju, redovan je učesnik Agile Serbia konferencije i aktivan je u lokalnoj zajednici gde je učestovao i održao više meet-up-a.

Profesionalno putovanje počeo je kao programer 2009. Kroz rad u različitim kontekstima, promene poslovnih uloga i bolje upoznavanje sebe, prelazi 2013. u Scrum Master ulogu, a od 2018. radi kao eksterni Agile coach.

Miloš ima sertifikate Certified Scrum Professional – Scrum Master® (Scrum Alliance), Certified LeSS Practitioner® (The Less Company), kao i sertifikat za Kognitivno-bihejvioralni koučing – napredni nivo (Koučing centar Sinergija). Miloš je sertifikovani timski kouč (CTC)

Anja Radoičić Vučićević

Anja Radoičić Vučićević je elektroinženjer sa preko 12 godina iskustva u radu sa softverskim kompanijama. Započela je svoju karijeru kao programer na Univerzitetu u Beogradu. Nakon toga je radila kao projektni menadžer u Seven Bridges-u, a zatim kao Scrum Master u United.Cloud-u, gde je sprovodila agilnu transformaciju te kompanije.

Od nedavno radi samostalno kao konsultant za organizacione transformacije, i kao saradnik Koučing centra Sinergija, gde radi kao kouč, uglavnom na poslovnim izazovima, bilo da je to promena posla, zaokret u karijeri, preuzimanje liderske pozicije, davanje fidbeka, rad na asertivnosti, uspostavljanje zdravih granica u poslovnom okruženju i zdravo ponašanje u konfliktnim situacijama.

Završila je edukaciju iz Organizacione transakcione analize, tri godine edukacije iz Transakcione analize, kao i osnovni i napredni kurs iz Kognitivno bihevioralnog koučinga.

Možete se prijaviti na mejl adresu [email protected]

OČEKIVALA SAM DA ĆE MI EDUKACIJA PRUŽITI UVREMENJENO I PRIMENLJIVO ZNANJE I TO JE U POTPUNOSTI OSTVARENO. ONO DODATNO ŠTO NISAM OČEKIVALA, ALI JESAM DOBILA SU ELAN I INSPIRACIJA ZA ŽIVOT I RAD NAKON SVAKOG SUSRETA SA MIOM I GRUPOM. TAJ EFEKAT JE NEPROCENJIV I DUGOROČAN.

MARINA KRECULJ PEŠIĆ, People and Culture manager, ManpowerGroup Srbija

Tokom KBK edukacije imala sam priliku da se upoznam sa strukturom koučing sesija, tehnikama koje se primenjuju, kao i sa izazovima sa kojima možeš da se susretneš. Jako sam zadovoljna edukacijom jer mi je dala priliku da radim na sebi, ali i da pored teorijskog znanja, primenim naučene veštine u radnom okruženju.

DANICA MILLER, Senior Talent Acquisition Expert, Coca-Cola Hellenic Bottling Company

KBK je uzemljen u psihoterapijskom pravcu, počiva na psihološkim postulatima. Sama edukacija je opravdala i premašila moja očekivanja, navela me na dalje istraživanje i lični i profesionalni razvoj.

ANA ALEKSIĆ, Business Development Director, Represent communications

Kao edukovanom REBT terapeutu i dugogodišnjem HR profesionalcu u okviru velike kompanije, KBK edukacija mi je omogućila pravu "sponu" između ovih oblasti mog profesionalnog opredeljenja. Dala mi je jasan okvir rada, strukturu, tehnike i terminologiju primerenu radu sa koučing klijentima. Energija, posvećenost i znanje edukatora, koje vode program - nešto su zbog čega su sva stečena znanja još čvršće i lepše usvojena.

SANJA TODOROVIĆ, HR Business Partner, Banka Intesa

Koučing zasnovan na kognitivno bihejvioralnoj teoriji je praktičan i primenljiv u radnom kontekstu. Mix predavanja, vežbi, interakcije sa grupom, novih saznanja, tema koje se obrađuju na jednom mestu predstavljaju odličan paket. Prava mera svega.

SANJA STAMENKOVIĆ, HR Manager, Phoenix Pharma