Scroll to Discover
back to top

Kognitivno-Bihejvioralni koučing (KBK) predstavlja pristup koji vodi klijenta kroz kognitivne, bihejvioralne i imaginativne tehnike i proces koji rezultira realizacijom njegovih realnih ciljeva. KBK se zasniva na teoriji i praksi kognitivno bihejvioralne terapije, a oslanja se na empirijsku psihologiju i dobro poznavanje ljudske motivacije, kao i faktora koji nas podstiču da se razvijamo i usavršavamo.

Sertifikat Kognitivno-bihejvioralnog koučinga priznalo je Međunarodno udruženje za psihologiju trenera (ISCP), koje je jedno od vodećih profesionalnih udruženja za razvoj psihologije koučinga. Nakon uspešnog završetka programa, polaznici će dobiti sertifikat Kognitivno- bihejvioralnog koučinga, profesionalnu kvalifikaciju koju priznaje ISCP.

Uslovi za dobijanje sertifikata su:
• učešće na svih šest radionica
• čitanje preporučene literature i
• polaganje završnog ispita.

Program je namenjen menadžerima, HR menadžerima, liderima timova, konsultantima i ljudima čiji posao zahteva savladavanje veština podsticanja drugih da ostvare svoje profesionalne i lične ciljeve. Program je takođe pogodan za psihologe, psihoterapeute i profesionalce koji teže da unaprede svoj rad sa klijentima. Iz dosadašnjeg iskustva u vođenju edukacije, pokazalo se da je program posebno pogodan za scrum mastere i zaposlene u IT sektoru, čija radna uloga zahteva usvajanje koučing stila komunikacije.

CILJEVI EDUKACIJE

Po završetku obuke, polaznici će:
• Razumeti etičke osnove koučing profesije, kao razliku između koučinga i ostalih pomažućih profesija;
• Naučiti kako da vode individualni koučing u skladu sa unapred definisanim koracima: od postavljanja ciljeva, preko identifikacije i uklanjanja blokada, do kreiranja plana i praćenja napretka;
• Razumeti kognitivne osnove i načine suočavanja sa tipičnim izazovima u koučingu, kao što su perfekcionizam, odlaganje obaveza, odsustvo rezilijentnosti, otpornost na promene i niska samoevaluacija;
• Razumeti specifičnost KBK-a usredsređenog na rešenje i izvršnog koučinga;
• Samostalno dizajnirati i implementirati program koučinga iz unapred definisanih modela koučinga.

STRUKTURA EDUKACIJE

Edukacija je osmišljena kroz šest dvodnevnih radionica. Ukupan broj sati edukacije je 6 × 10 = 60.

MODUL PO ZAVRŠETKU MODULA, UČESNICI ĆE:
1. KOUČING KAO PROFESIJA
 • Razumeti ICF kodeks i osnovne ICF kompetencije.
 • Biti u stanju da izrade koučing sporazum koji definiše odgovornosti obe strane (kouča i klijenta).
 • Biti u stanju da razviju dobar odnos sa klijentom – stvarajući atmosferu međusobnog poverenja i poštovanja.
2. KOUČING I OSTALE POMAŽUĆE PROFESIJE
 • Biti u stanju da razumeju i objasne razlike između koučinga, savetovanja, psihoterapije i drugih pomažućih profesija.
 • Biti u stanju da prepoznaju psihopatologiju i znakove koji ukazuju na to da je potrebno uputiti klijenta drugom stručnjaku iz pomažućih profesija.
 • Znati kako da na adekvatan način saopšte klijentu da mu je potrebna podrška.
 • Poznavati raspoložive resurse.
 • Znati da postave ograničenja i etičke granice u koučingu kako bi zaštitili sebe.
3. OSNOVE KBK-A
 • Shvatiti važnost dobrog koučing odnosa kao temelja saradnje sa klijentom.
 • Razumeti ABCDE kao ključni model dobre saradnje u koučingu.
 • Biti u stanju da naprave razliku između misli koje vode ka ometanju i misli koje vode ka poboljšanju učinka.
 • Biti u stanju da naprave razliku između funkcionalnih i disfunkcionalnih emocija u KBK-u.
 • Razumeti koncept samoprihvatanja i samoefikasnosti kao ključnih koncepata KBK-a.
4. KBK U PRAKSI
 • Biti u mogućnosti da pomoću MI (motivacionog intervjua) pomognu klijentu da razreši ambivalentnost prema promeni.
 • Naučiti kako da postave SMART cilj sa svojim klijentom.
 • Biti u stanju da idenfikuju psihološke blokade koje ometaju rad.
 • Naučiti da koriste snažna pitanja kako bi pomogli klijentu da prevaziđe psihološke blokade.
 • Naučiti kako da pomognu klijentima da izgrade novu perspektivu.
 • Naučiti kako da pomognu klijentima da naprave akcioni plan za postizanje svojih ciljeva.
5. KBK USMEREN NA REŠENJE
 • Razumeti osnovne principe koučinga usmerenog na rešenje problema (KBK).
 • Naučiti kako da primenjuju moćna pitanja usmerena na rešenje u koučingu.
 • Razviti tehnike za primenu GROW modela u koučingu.
 • Razviti tehnike za primenu OSCAR modela u koučingu.
6. ORGANIZACIONI I IZVRŠNI KBK
 • Naučiti da koriste Tehniku ispitivanja zahvalnosti u koučingu.
 • Razumeti specifične karakteristike izvršnog koučinga u KBK-u.
 • Naučiti ključne koncepte dinamike organizacije potrebne za efikasan koučing.
 • Razumeti faze organizacione promene i naučiti kako da se ostvari napredak.
 • Razumeti kontekst liderstva i koučinga.
 • Naučiti kako da podstaknu način razmišljanja o rastu u organizacijama.

CENA EDUKACIJE: 1.300 EUR

PREDAVAČI

MIA POPIĆ

Mia je po zanimanju koučing psiholog i psihoterapeut. Trenutno pohađa doktorske studije u okviru kojih se specijalizuje za primenu Kognitivno-bihejvioralnog koučinga. Već deset godina se bavi psihoterapijom i koučingom, a sertifikat za primenu REBT-a (Racionalno emotivno bihejvioralne terapije) dobila je od REBT centra – pridružnice Instituta Albert Elis iz Njujorka. Poseduje Nacionalni sertifikat za primenu psihoterapije. Svoje koučing veštine usavršavala je u Centru za koučing, u Londonu.

Pored ovoga, Mia ima bogato iskustvo u sprovođenju koučing programa iz oblasti komunikacijskih i prezentacijskih veština, prevladavanja straha od javnog nastupa, upravljanja stresom i liderskih veština. Bila je u prilici da sprovodi koučing sa menadžerima i rukovodiocima kompanija kao što su Roche, Bosh, Sber banka, City Facility, Heineken, Hotel Mona, Sirogojno, Textil i mnogi drugi. Koučing javnog nastupa razvijala je kao svoju posebnu ekspertizu, pripremajući javne ličnosti, rukovodioce mnogobrojnih domaćih i stranih kompanija, kao i ljude iz sveta politike. Direktorka je Koučing centra Sinergija, koji dizajnira programe po meri klijenta u oblastima ličnog i profesionalnog razvoja. Član je Društva psihologa, Udruženja društava psihoterapeuta Srbije i Internacionalnog udruženja za koučing psihologiju u Londonu.


DR TIJANA MIROVIĆ

Tijana je doktor psiholoških nаukа, sertifikovani Shema terapeut, trener i supervizor; Racionalno emotivno bihejvioralni psihoterapeut (Associate Fellow of Albert Ellis Institute) i Sistemski porodični psihoterapeut.

Zaposlena je kao vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde između ostalog predaje i predmet Psihološki aspekti pripreme za javni nastup. Pored toga, dr Mirović je direktor akreditovanog i međunarodno priznatog trening programa u Centru za Shema Terapiju Beograd i osnivač Psihološkog savetovališta „Mozaik“ (Beograd) gde radi kao psihoterapeut, edukator i medijator.

Pored akademskog i psihoterapijskog rada, dr Mirović je radila i na različitim NVO projektima posvećenim radu sa izbeglicama i socijalno ugroženim kategorijama sa područja Srbije. Objavila je dve knjige i preko 30 nаučnih rаdovа iz oblasti psihologije, psihoterapije i koučinga.


ANJA RADOIČIĆ VUČIĆEVIĆ

Anja je elektroinženjer sa preko 12 godina iskustva u radu sa softverskim kompanijama. Započela je svoju karijeru kao programer na Univerzitetu u Beogradu. Nakon toga je radila kao projektni menadžer u Seven Bridges-u, a zatim kao Scrum Master u United Cloud-u, gde je sprovodila agilnu transformaciju te kompanije.

Od nedavno radi samostalno kao konsultant za Organizacione transformacije i kao saradnik Koučing centra Sinergija, gde radi kao kouč, uglavnom na poslovnim izazovima, bilo da je to promena posla, zaokret u karijeri, preuzimanje liderske pozicije, davanje fidbeka, rad na asertivnosti, uspostavljanje zdravih granica u poslovnom okruženju. Završila je edukaciju iz Organizacione transakcione analize, tri godine edukacije iz Transakcione analize, kao i osnovni i napredni KBK kurs.

KARAKTERISTIKE PROGRAMA

NAUČNA ZASNOVANOST
Učesnici edukacije u obavezi su da analiziraju naučne članke o primeni KBK-a, kako bi utvrdili jasnu razliku između koučinga zasnovanog na dokazima i proizvoljne primene koučinga, koja sve više uzima maha.
PRAKTIČNOST
Ključni cilj edukacije je ovladavanje tehnikama za primenu koučinga, zbog čega je svaki modul osmišljen tako da polaznicima pruži što više smernica za samostalno kreiranje i primenu koučing programa. Za svaki koučing model, koji učesnici uče, demonstrira se njegova konkretna primena u različitim kontekstima.
PROFESIONALNI STANDARDI
O ispunjenosti najviših trening standarda najbolje svedoči činjenica da je program priznat od strane ISCP-a.

DO SADA SU EDUKACIJU POHAĐALI ZAPOSLENI IZ SLEDEĆIH KOMPANIJA

OČEKIVALA SAM DA ĆE MI EDUKACIJA PRUŽITI UVREMENJENO I PRIMENLJIVO ZNANJE I TO JE U POTPUNOSTI OSTVARENO. ONO DODATNO ŠTO NISAM OČEKIVALA, ALI JESAM DOBILA SU ELAN I INSPIRACIJA ZA ŽIVOT I RAD NAKON SVAKOG SUSRETA SA MIOM I GRUPOM. TAJ EFEKAT JE NEPROCENJIV I DUGOROČAN.

MARINA KRECULJ PEŠIĆ, People and Culture manager, ManpowerGroup Srbija

Tokom KBK edukacije imala sam priliku da se upoznam sa strukturom koučing sesija, tehnikama koje se primenjuju, kao i sa izazovima sa kojima možeš da se susretneš. Jako sam zadovoljna edukacijom jer mi je dala priliku da radim na sebi, ali i da pored teorijskog znanja, primenim naučene veštine u radnom okruženju.

DANICA MILLER, Senior Talent Acquisition Expert, Coca-Cola Hellenic Bottling Company

KBK je uzemljen u psihoterapijskom pravcu, počiva na psihološkim postulatima. Sama edukacija je opravdala i premašila moja očekivanja, navela me na dalje istraživanje i lični i profesionalni razvoj.

ANA ALEKSIĆ, Business Development Director, Represent communications

Kao edukovanom REBT terapeutu i dugogodišnjem HR profesionalcu u okviru velike kompanije, KBK edukacija mi je omogućila pravu "sponu" između ovih oblasti mog profesionalnog opredeljenja. Dala mi je jasan okvir rada, strukturu, tehnike i terminologiju primerenu radu sa koučing klijentima. Energija, posvećenost i znanje edukatora, koje vode program - nešto su zbog čega su sva stečena znanja još čvršće i lepše usvojena.

SANJA TODOROVIĆ, HR Business Partner, Banka Intesa

Koučing zasnovan na kognitivno bihejvioralnoj teoriji je praktičan i primenljiv u radnom kontekstu. Mix predavanja, vežbi, interakcije sa grupom, novih saznanja, tema koje se obrađuju na jednom mestu predstavljaju odličan paket. Prava mera svega.

SANJA STAMENKOVIĆ, HR Manager, Phoenix Pharma