Scroll to Discover
back to top

Sajtovi na kojima možemo da čujemo zvuk mašine koja pravi kafu, ili ćaskanje kolega u pozadini, imali su ove godine milione posetilaca. Usamljenost, strahovi i teškoće u povlačenju granice između privatnog i poslovnog života, sada kada velikim delom radimo od kuće, polako sustižu zaposlene. U ovakvim prilikama, HR je profesionalno najbliže tome da pomogne i učini situaciju podnošljivom.

Pandemija je na bar dva načina delovala na zaposlene, izazivajući stres i anksioznost. Sa jedne strane razmišljali smo o bolesti i strahovali za sebe i bližnje, suočavajući se sa nečim što nikad pre nismo doživeli, a u isto vreme smo brinuli o tome da li smo produktivni, da li će nam firme preživeti, kao i da li ćemo i dalje biti zaposleni. Ovo je stavilo dodatni pritisak na ljude, da više rade, da isporučuju, da budu uvek na raspolaganju, a sve to dok čuvaju sebe i porodicu, u jednoj priči u kojoj granice polako postaju mutne i nejasne.

U proteklih par meseci uradile smo kvalitativno istraživanje o potrebama HR menadžera u novonastalim okolnostima u kojima obavljaju svoj posao. Došli smo do uvida da se sa novom realnošću promenila njihova uloga i da su više nego ikada odgovorni za dobrobit i produktivnost zaposlenih.

Mnogi HR menadžeri poverili su nam da dobar deo njihovog posla nalikuje psihoterapijskom i savetodavnom radu sa zaposlenima koji su pod izrazitim stresom, bilo da su zabrinuti za svoje zdravlje, radnu efikasnost ili balans između privatnog i poslovnog.

Iako često čujemo pitanja o tome šta biznis očekuje od HR-a, ovim programom želimo da pokrenemo pitanja šta HR očekuje od biznisa i na koje načine može da osnaži sebe i svoju ulogu u novonastalim okolnostima.

Baš iz ovih razloga napravile smo program HR u vreme krize. Namenjen je HR profesionalcima koji žele da osnaže sebe u svojoj radnoj ulozi i ovladaju veštinama koje će im biti preko potrebne u novoj postavci HR uloge u organizaciji. Program je usmeren na dva aspekta rada – bolje razumevanje sebe u kompleksnim poslovnim okolnostima i bolje razumevanje zaposlenih i njihovih potreba u vreme velikih promena.

Program

Program je osmišljen kroz 5 radionica u trajanju od tri sata koje će se odvijati na Zoom platformi.

Radionica 1: Osnove kognitivno bihejvioralnog koučinga
 • Razumevanje principa KBK-a i njihove primene u krizi
 • Intervencije u krizi - koraci u vođenju psihološke podrške zaposlenima
Radionica 2: Zdrave i nezdrave emocije, kognitivna restrukturacija, self-coaching
 • Tehnike kognitivne restrukturacije - kako pomoći zaposlenima da misle zdravije i osećaju se zdravije?
 • Studija slučaja - anksioznost na poslu
 • Razumevanje protokola za tretiranje nezdravih emocija na poslu
Radionica 3: GROW model
 • Solution focused koučing u krizi
 • GROW model - teorija i praksa
 • Kako do brzih rešenja u praksi koristeći principe GROW modela?
Radionica 4: Podrška i obučavanje drugih da pruže podršku zaposlenima
 • Identifikovanje novih odgovornosti HR uloge
 • Definisanje novog kompetencijskog okvira
 • Veštine asertivnosti - jasno komuniciranje svoje uloge i očekivanja
 • Veštine uticaja - izrada komunikacijske strategije za “ubeđivanje” donosioca odluka o važnosti sprovođenja novih HR praksi
 • Naučiti da koriste snažna pitanja kako bi pomogli klijentu da prevaziđe psihološke blokade.
Radionica 5: Građenje psihološke bezbednosti unutar organizacije
 • Identifikovanje elemenata psihološke bezbednosti unutar organizacije- instrumenti za procenu
 • Praktične smernice za građenje psihološki bezbedne radne sredine
 • Retrospektiva naučenog
 • Izrada akcionog plana za implementaciju naučenih principa

Voditeljke programa:

Mia Popić
Mia je po zanimanju koučing psiholog i psihoterapeut. Trenutno završava doktorske studije u okviru kojih se specijalizuje za primenu Kognitivno Bihejvioralnog Koučinga. Više od deset godina se bavi psihoterapijom i koučingom, a sertifikat za primenu REBT (Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije) dobila je od REBT centra – pridružnice Instituta Albert Elis iz Njujorka. Poseduje Nacionalni sertifikat za primenu psihoterapije. Svoje koučing veštine usavršavala je u Centru za koučing u Londonu, a posebno se specijalizovala za executive koučing pohađanjem programa Practicionar diploma in executive coaching pri Akademiji za executive coaching iz Londona.

Ima bogato iskustvo u sprovođenju koučing programa iz oblasti komunikacijskih i prezentacijskih veština, prevladavanja straha od javnog nastupa, upravljanja stresom i liderskih veština. Bila je u prilici da sprovodi koučing sa menadžerima i rukovodiocima kompanija kao što su Roche, Bosh, Nordeus, Microsoft, msg global, netconomy, Reiffesen, Sber banka, City Facility, Heineken, Hotel Mona, Sirogojno, Textil i mnogi drugi.

Član je Društva psihologa, Udruženja društava psihoterapeuta Srbije i Internacionalnog udruženja za koučing psihologiju u Londonu.

Anja Radoičić Vučićević

Anja Radoičić Vučićević je po zanimanju elektroinženjer sa preko 12 godina iskustva u radu sa softverskim kompanijama. Započela je svoju karijeru kao programer na Univerzitetu u Beogradu. Nakon toga je radila kao projektni menadžer u Seven Bridges-u, a zatim kao Scrum Master u United.Cloud-u, gde je sprovodila agilnu transformaciju te kompanije.

Od nedavno radi samostalno kao konsultant za organizacione transformacije, i kao saradnik Koučing centra Sinergija, gde radi kao kouč, uglavnom na poslovnim izazovima, bilo da je to promena posla, zaokret u karijeri, preuzimanje liderske pozicije, davanje fidbeka, rad na asertivnosti, uspostavljanje zdravih granica u poslovnom okruženju.
Završila je edukaciju iz Organizacione transakcione analize, tri godine edukacije iz Transakcione analize, kao i osnovni i napredni KBK kurs.